Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Changelog : ---
Version date: 2012-04-30 21:44:47 Created by: Eliza Mikusek

Aktualizacja 34, Zarządzenie Nr OR 0050.18.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2012 roku


Back