Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Inne >> Przetargi

Przetargi 2016

23.09.2016 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: :" Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łaskarzewie"

08.09.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa instalacji prosumenckich w mieście Łaskarzew”

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

08.09.2016 r.

Zaproszenie do składania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie” w ramach programu "Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej"

 

29.08.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót drogowych przy częściowej przebudowie ul. Hallera i ul. Mickiewicza

 

27.07.2016 r.

Zapytanie do składania ofert na zadanie pn.: " Program rewitalizacji dla Miasta Łaskarzew"

 

26.07.2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Przebudowa dróg gminnych w Łaskarzewie, ul. Sportowa"

 

Zaproszenie do składania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie" w ramach programu "Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej"

 

Dotyczy przedłużenia terminu na składanie ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie"

Przedłużenie terminu na składanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie"

Zaproszenie do składania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie" w ramach programu "Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej"

 

Zaproszenie do składania ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO i podanie ceny wykonania usługi polegającej na konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiących własność Miasta Łaskarzew

Załącznik nr 1 do zaproszenia- SIWZ

 

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości w złotych 30 000 EURO i podanie ceny wykonania projektu technicznego przebudowy kotłowni na paliwo stałe ( węgiel, drewno) i przystosowanie jej do zasilania gazem ziemnym w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie znajdującym się przy ulicy Alejowej 13

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości Miasta Łaskarzew wraz z towarzyszącą im wodociągową i kanalizacyjną infrastrukturą techniczną

 

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Eliza Mikusek
Created: 2016-01-04 15:18:10
Published by: Eliza Mikusek
Published: 2016-01-04 15:21:16
Visits: 63925
Changelog