Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Inne >> Przetargi >> Przetargi 2018

Przetargi 2018

23.05.2018 r.

Ogłoszenie II nieograniczonego ustnego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łaskarzewie

23.05.2018 r.

Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu na wydzierżawienie nieruchomości Miasta Łaskarzew wraz z towarzysząca im wodociągową i kanalizacyjną infrastrukturą techniczą

04.05.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: " Przebudowa dróg gminnych"

01.05.2018 r.

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu na zadanie pn.: " Przebudowa dróg gminnych"

10.04.2018 r.

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu na wydzierżawienie nieruchomości Miasta Łaskarzew wraz z towarzyszącą im wodociągową i kanalizacyjną infrastrukturą techniczną

30.04.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: " Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łaskarzew"

08.03.2018 r.

Zapytaniem o podanie kosztów związanych z pełnieniem obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na ul. Garbarskiej w Łaskarzewie

27.02.2018 r.

Ogłoszenie wykazu zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego na okres 10 lat, położonych w Łaskarzewie wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, będących własnością Miasta Łaskarzew

26.01.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:" Zwiększenie dostępu mieszkańcom Łaskarzewa do infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ciągu pieszo- rowerowego" 

 

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Eliza Mikusek
Created: 2018-01-26 15:33:57
Published by: Eliza Mikusek
Published: 2018-01-26 15:34:29
Visits: 5232
Changelog