Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600 000 zł na pokrycie planowanego na rok 2020 deficytu budżetowego Miasta

Print

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600 000 złÂ  na pokrycie planowanego na rok 2020 deficytu budżetowego Miasta

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. kredytu

SIWZ

Uchwała - powołanie Skarbnika

Zaświadczenie - Burmistrz

Uchwała dot. kredytu

Dokumenty finansowe - rok 2015 (.zip)

Dokumenty finansowe - rok 2016 (.zip)

Dokumenty finansowe - rok 2017 (.zip)

Dokumenty finansowe - rok 2018 (.zip)

Dokumenty finansowe - rok 2019 (.zip)

Dokumenty finansowe - rok 2020 (.zip)

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z badania i oceny ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Klaudia Błażejczyk
Created: 2020-06-05
Published by: Klaudia Błażejczyk
Published: 2020-06-07 22:31:19
Visits: 313
Changelog