Plan pracy komisji

Print

 


Plan Pracy Komisji Rewizyjnej RM Łaskarzew  na rok 2011


 


 


1.       Zatwierdzenie opracowanego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.


2.       Analiza i ocena wykonania budżetu za rok 2010.


·         Opracowanie opinii z wykonania budżetu za 2010r. do RIO i uchwalenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Łaskarzew za 2010r.


3.       Kontrola realizacji uchwał Rady Miasta przez Burmistrza


4.       Kontrola działalności jednostek podlegających pod Urząd Miasta Łaskarzew.


5.       Analiza i ocena wykonania budżetu Urzędu Miasta za I półrocze 2011r. na podstawie sprawozdania Burmistrza.


6.       Kontrola dotacji z budżetu Miasta Łaskarzew dla wybranych jednostek organizacyjnych za 2010 - 2011r.


7.       Przeprowadzenie kontroli zleconych komisji przez Radę Miasta.


8.       Kontrole doraźne z własnej inicjatywy.


9.       Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych do Komisji Rewizyjnej przez interesantów.


10.   Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Przewodniczącego Rady, członków komisji oraz Burmistrza.


11.   Zgłaszanie Radzie wniosków w sprawach objętych zakresem działania komisji.


12.   Kontrola realizacji wykonania inwestycji.


13.   Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2011r.


14.   Składanie wniosków do projektu Budżetu Miasta na rok 2012.


15.   Opiniowanie projektu budżetu Miasta na rok 2012.


16.   opiniowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.


 


 


 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej w 2012 r.

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:test test222
Created by: Administrator systemu
Created: 2011-03-15 12:09:28
Published by: Administrator systemu
Published: 2011-03-15 12:09:28
Visits: 2982
Changelog