Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Organy >> Komisje Rady >> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Budownictwa, Mieszkalnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług >> Plan pracy komisji

Plan pracy komisji rozwoju


                                                                                                                                        


 


Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Budownictwa i Mieszkalnictwa, Przemysłu oraz Handlu i Usług Rady Miasta Łaskarzew na 2011 rok


  


           


Ø   Opracowanie planu pracy komisji na rok 2011.


Ø   Opiniowanie projektów uchwał dotyczących spraw, będących przedmiotem pracy Komisji, zgodnie z § 76 ust. 2 Statutu Miasta Łaskarzew                                     


 Ø   Informacja nt. funkcjonowania targowiska w Łaskarzewie


Ø   Informacja nt. realizacji inwestycji miejskich


Ø   Opiniowanie projektów uchwał dotyczących spraw, będących przedmiotem pracy Komisji, zgodnie z § 76 ust. 2 Statutu Miasta Łaskarzew.


Ø    Informacja o stanie rolnictwa, handlu i usług w Mieście Łaskarzew 


Ø  Informacja o podejmowanych działaniach na rzecz rolnictwa przez Mazowiecką Izbę Rolniczą oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Ø   Omówienie realizowanych zadań na terenie miasta Łaskarzew przyjętych przez Radę Powiatu Garwolińskiego.


Ø   Opiniowanie projektów uchwał dotyczących spraw, będących przedmiotem pracy Komisji, zgodnie z § 76 ust. 2 Statutu Miasta Łaskarzew.


Ø   Informacja nt. realizacji budżetu gminy za I półrocze 2011 r. Ø  Omówienie proponowanych stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 r.


Ø  Omówienie założeń do projektu budżetu gminy na 2012 r.


Ø  Omówienie i zaopiniowanie projektu planu pracy komisji na rok 2012.


 


                                                                                                                                      

Plan pracy Komisji Rozwoju...

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:test test222
Created by: Administrator systemu
Created: 2011-03-15 11:58:33
Published by: Administrator systemu
Published: 2011-03-15 11:58:33
Visits: 3918
Changelog