2012 Uchwała budżetowa

Print

altUchwała Budżetowa na 2012 rok

altUzasadnienie do Budżetu Miasta Łaskarzew na 2012 rok

altTabela Nr 1 do Uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miasta w ŁAskarzewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta ŁAskarzew na 2012 rok

altTabela Nr 2 do Uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Łaskarzew na 2012 rok

altTabela Nr 3 Do Uchwałay Nr XV/113/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2012

altTabela Nr 4 do Uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Łaskarzew na 2012 rok

altTabela Nr 5 do Uchwały Nr Xv/113/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Łaskarzew na 2012 rok

altZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miasta w ŁAskarzewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Łaskarzew na 2012 rok

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Eliza Mikusek
Created by: Klaudia Błażejczyk
Created: 2012-03-06 14:50:02
Published by: Klaudia Błażejczyk
Published: 2012-03-06 14:50:02
Visits: 3745
Changelog