Raport o stanie Miasta 2019

Print

1. Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 713), Burmistrz Łaskarzewa zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miasta Łaskarzew raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

3. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi:

  1. Debata nad raportem o stanie miasta Łaskarzew za rok 2019 odbędzie się podczas XXII sesji Rady Miasta Łaskarzew, w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Łaskarzew.
  2. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie miasta Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

POBIERZ:RAPORT o stanie Miasta 2019

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Paweł Wachnicki
Created: 2020-06-19
Published by: Paweł Wachnicki
Published: 2020-06-19 11:23:02
Visits: 1436
Changelog