Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Prawo lokalne >> Zarządzenia Burmistrza >> 2013

Zarządzenia Burmistrza 2013

28.01.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.1.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury składników majątku Miasta Łaskarzew przeznaczonych do wykonywania zadań Miasta w zakresie zbiorowego doprowadzania wody i odprowadzania ścieków w związku ze zmianą podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadania p.n. "Usługi konserwacji i eksploatacji obiektów i urzadzeń hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiących własność Miasta Łaskarzew"

29.01.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.2.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji przygotowującej dokumenty niezbędne do wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

29.01.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.3.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla poszczególnych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łaskarzew w 2013 r.

31.01.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.4.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla oceny ofert w konkursie ofert na stanowisko Animator - Moje Boisko - Orlik 2012

01.02.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.5.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 01 lutego 2013 r. w sprawie określenia Regulaminu hali sportowej w Łaskarzewie przy ul. Kusocińskiego 10, 08-450 Łaskarzew

28.02.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.6.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie godzin otwarcia Domu Pracy Twórczej "Bajka" w Łaskarzewie

21.03.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.7.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok

27.03.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.8.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013

29.03.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.10.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w Łaskarzewie za 2012 rok

11.04.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.11.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Sekretarz Miasta Łaskarzew - Panią Monikę Garnek - Owczarczyk na czas jej usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej zwolnieniem lekarskim, a w dalszej perspektywie urlopem macierzyńskim

11.04.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.12.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

11.04.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.13.2013 burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 kwietnia 2013 r. roku w sprawie powierzenia Pani Iwonie Kozieł- jako osobie zastępującej Sekretarz Miasta Łaskarzew- Panią Monikę Garnek-Owczarczyk na czas jej usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej zwolnieniem lekarskim, a w dalszej perspektywie urlopem macierzyńskim, prowadzenia niektórych spraw Miasta Łaskarzew.

11.04.2013 r.

Zarzadzenie Nr OR.0050.14.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia godspodarki finansowej Urzędu Miasta Łaskarzew.

11.04.2013 r.

Zarzadzenie Nr OR.0050.15.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Łaskarzew- Pani Lidii Sopel- Sereja.

11.04.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.16.2013 Burmistzra Miasta Łaskarzew z dnia 11 kwienia 2013 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Łaskarzew.

11.04.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.17.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia Panu Henrykowi Dąbrowskiemu prowadzenia niektórych spraw Miasta Łaskarzew.

29.04.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.18.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok.

29.05.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.19.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

05.06.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.20.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego.

01.07.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.21.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

01.07.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.22.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

01.07.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.23.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie.

01.07.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.24.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.

26.07.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.25.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.

08.08.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.26.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie za I półrocze 2013 roku.

08.08.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej.

30.08.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.29.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew Szefa Obrony Cywilnej z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie opracowania Planu obrony cywilnej Miasta Łaskarzew.

30.08.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.30.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad sporządzania deklaracji podatkowej cząstkowej VAT-7 przez gminne jednostki budżetowe oraz zasad wystawiania faktur i otrzymywania faktur.

30.09.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.32.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.

01.10.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.33.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.51.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie stosowania instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta łaskarzew.

01.10.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.34.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.29.2012 r. Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 lipca w sprawie przyjęcia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Łaskarzew

31.10.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.35.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.

08.11.2013 r.

Zarządzenia Nr OR.0050.36.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2014-2021.

08.11.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.37.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014.

18.11.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.37.1.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie.

18.11.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.38.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie: rachunkowości podatkowej odnośnie wymiaru, poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych

22.11.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Łaskarzew

29.11.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.41.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013

29.11.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.42.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych Miasta Łaskarzew według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

11.12.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.43.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

12.12.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.45.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych

31.12.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.46.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013

31.12.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.47.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia sposobu dokonywania odpisów aktualizujących należności w Gminie Łaskarzew

31.12.2013 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.48.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania stałej komisji ds. ustalania szkód i oszacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Paweł Wachnicki
Created: 2013-11-22 14:01:35
Published by: Paweł Wachnicki
Published: 2013-11-22 14:05:17
Visits: 5663
Changelog