Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Prawo lokalne >> Zarządzenia Burmistrza >> 2013

Zarządzenia Burmistrza 2013

alt Zarządzenie Nr OR.0050.3.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2014 r.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.37.1.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.37.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014.

alt Zarządzenia Nr OR.0050.36.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2014-2021.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.35.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.33.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 października 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.51.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie stosowania instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta łaskarzew.

alt Zarządzenie  Nr OR.0050.32.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.30.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania deklaracji podatkowej cząstkowej VAT-7 przez gminne jednostki budżetowe oraz zasad wystawiania faktur i otrzymywania faktur.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.29.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew Szefa Obrony Cywilnej z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie opracowania Planu obrony cywilnej Miasta Łaskarzew.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.27.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.26.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie za I półrocze 2013 roku.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.25.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.24.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.23.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.22.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.21.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.20.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.19.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

alt Zarządzenie Nr OR.0050.18.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.17.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia Panu Henrykowi Dąbrowskiemu prowadzenia niektórych spraw Miasta Łaskarzew.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.16.2013 Burmistzra Miasta Łaskarzew z dnia 11 kwienia 2013 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Łaskarzew.

alt Zarzadzenie Nr OR.0050.15.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Łaskarzew- Pani Lidii Sopel- Sereja.

alt Zarzadzenie Nr OR.0050.14.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia godspodarki finansowej Urzędu Miasta Łaskarzew.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.13.2013 burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia Pani Iwonie Kozieł- jako osobie zastępującej Sekretarz Miasta Łaskarzew- Panią Monikę Garnek-Owczarczyk na czas jej usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej zwolnieniem lekarskim, a w dalszej perspektywie urlopem macierzyńskim, prowadzenia niektórych spraw Miasta Łaskarzew.

alt

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Paweł Wachnicki
Created: 2013-11-22 14:01:35
Published by: Paweł Wachnicki
Published: 2013-11-22 14:05:17
Visits: 4457
Changelog