Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Wersja z: 2013-11-19 11:45:37 Zapisał: Eliza Mikusek

altZarządzenie Nr OR.0050.44.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20

altZałacznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.44.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 5 listopada 2012 r.

altZałacznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.44.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 5 listopada 2012 r.

altZarządzenie Nr OR.0050.23.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie

altZałącznik do Zarządzenie Nr OR.0050.23.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 25 maja 2012 r.

altZarządzenie Nr OR 0050.18.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2012 roku

altZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0050.18.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 kwietnia 2012 r.

altZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.18.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 kwietnia 2012 r.

altZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR 0050.18.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 kwietnia 2012 r.

altZarządzenie Nr OR.0050.10.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie

altZałącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.10.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 marca 2012 roku

altZarządzenie Nr Or.0050.9.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2012 roku

altZarządzenie Nr OR.0050.7.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie

altZarządzenie Nr OR.0050.6.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2012 roku

altZarządzenie Nr OR.0050.3.2012 Burmistrza Miasta ŁAskarzew z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych roku w zakresie upowszechniania kult

altZałącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.2.2012

altZarządzenie Nr OR.0050.2.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie

altZałącznik do Zarządzenia Nr 1 Burmistrza Miasta Łaskarzew - oferta wzór

altZałącznik do Zarządzenia Nr 1 Burmistrza Miasta Łaskarzew - umowa wzór

altZałącznik do Zarządzenia Nr 1 Burmistrza Miasta Łaskarzew - rozporządzenie

altZałącznik do Zarządzenia Nr 1 Burmistrza Miasta Łaskarzew - sprawozdanie wzór

altZarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 lutego 2012r.
Powrót