Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Inne >> Przetargi >> Przetargi 2017

Przetargi 2017

18.12.2017 r.

 II Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekrzczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO i podanie kosztów związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew w okresie 01.01.2018- 31.12.2018 r.

II Opis przedmiotu zamówienia- oświetlenie uliczne

18.12.2017 r.

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew w okresie 01.01.2018-31.12.2018 r.

13.12.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekrzczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO i podanie kosztów związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew w okresie 01.01.2018- 31.12.2018 r.

Opis przdmiotu zamówienia- oświetlenie uliczne

13.12.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych rownowartości kwoty 30 000 EURO i podanie kosztów związanych ze świadczeniem usługi polegającej na dowozie dzieci do Zespołu Szkół Nr 2 w łaskarzewie przy ul. Kolejowej 13 w okresie 02.01.2018- 31.12.2018 r.

Opis przedmiotu zamówienia- dowóz dzieci do ZS nr 2

08.12.2012 r.

Zaproszenie do składania ofert na zakupu i dostawę sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaskarzewie

04.12.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:" Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta łaskarzew"

28.11.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO i podanie ceny zakupu i dostawy wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej przy Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie realizowanej w ramach dotacji celowej wojewody

21.11.2017 r.

Ogłoszenie na I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łaskarzewie

07.11.2017r.

Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łaskarzewie

23.10.2017 r.

Ogłoszenie na I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łaskarzewie

02.10.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni na terenie miasta Łaskarzew" -Dostawa pieców 

 

31.07.2017r.

Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym na zadanie pn.: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew ul. Przychodnia o dł 392 mb od km 0+775 do km 1+167

 

10.07.2017 r.

II Zaproszenie do rokowań na dzierżawę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

 

28.06.2017 r.

Zaproszenie do rokowań na dzierżawę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

18.05.2017

Korekta ogłoszenia o II przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości Miasta Łaskarzew wraz z towarzyszącą im wodociągową i kanalizacyjną infrastrukturą techniczną

16.05.2017 r.

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości Miasta Łaskarzew wraz z towarzyszącą im wodociągową i kanalizacyjną infrastrukturą techniczną

 

07.04.2017 r.

 

Ogłoszenie o przetrgu  nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości Miasta Łaskarzew wraz z towarzyszącą im wodociągową i kanalizacyjną infrastrukturą techniczną

 

14.03.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Łaskarzew i jego jednostek organizacyjnych w okresie 01.04.2017 r. – 31.03.2020 r.”

08.03.2017 r.

Ogłoszenie wykazu zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego na okres 10 lat, położonych w Łaskarzewie wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, będących własnością Miasta Łaskarzew

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz  zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"- IBN.ZP.271.1.2017

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Eliza Mikusek
Data informacji: 2017-02-06 16:14:04
Opublikował: Eliza Mikusek
Data publikacji: 2017-02-06 16:14:35
Odsłon: 15465
Dziennik zmian