Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Inne >> Przetargi >> Przetargi 2017

Przetargi 2017

21.11.2017 r.

Ogłoszenie na I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łaskarzewie

07.11.2017r.

Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łaskarzewie

23.10.2017 r.

Ogłoszenie na I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łaskarzewie

02.10.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni na terenie miasta Łaskarzew" -Dostawa pieców 

 

31.07.2017r.

Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym na zadanie pn.: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew ul. Przychodnia o dł 392 mb od km 0+775 do km 1+167

 

10.07.2017 r.

II Zaproszenie do rokowań na dzierżawę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

 

28.06.2017 r.

Zaproszenie do rokowań na dzierżawę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

18.05.2017

Korekta ogłoszenia o II przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości Miasta Łaskarzew wraz z towarzyszącą im wodociągową i kanalizacyjną infrastrukturą techniczną

16.05.2017 r.

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości Miasta Łaskarzew wraz z towarzyszącą im wodociągową i kanalizacyjną infrastrukturą techniczną

 

07.04.2017 r.

 

Ogłoszenie o przetrgu  nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości Miasta Łaskarzew wraz z towarzyszącą im wodociągową i kanalizacyjną infrastrukturą techniczną

 

14.03.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Łaskarzew i jego jednostek organizacyjnych w okresie 01.04.2017 r. – 31.03.2020 r.”

08.03.2017 r.

Ogłoszenie wykazu zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego na okres 10 lat, położonych w Łaskarzewie wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, będących własnością Miasta Łaskarzew

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz  zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"- IBN.ZP.271.1.2017

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Eliza Mikusek
Data informacji: 2017-02-06 16:14:04
Opublikował: Eliza Mikusek
Data publikacji: 2017-02-06 16:14:35
Odsłon: 10461
Dziennik zmian