Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Inne >> Wybory Samorządowe 2014

Wybory Samorządowe 2014

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2014 r. o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2014 r. o zgłaszaniu kandydatów na członków terytorialnych (gminnych, miejskich, powiatowych) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2014 r. o liczbie ludności w poszczególnych gminach z terenu działania Komisarza Wyborczego w Siedlcach wg  stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 5 września 2014 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyzanczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 17 września 2014 r. w sprawie terminu i miejsca losowania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej

Informacja w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do głosowania w Wyborach Samorządowych 2014

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu 15.10.2014 i 17.10.2014 r.

Stanowisko Orange Polska S.A. w sprawie umieszczania plakatów wyborczych na urządzeniach telekomunikacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 16 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczeniu obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie z dnia 21 października 2014 r. o miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Łaskarzew.

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w dniach 23-24.10.2014 r.

Informacja o udostępnianiu spisu wyborców

Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta w Łaskarzewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych  kandydatach na Burmistrza Miasta  Łaskarzew w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 3/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 3/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie z dnia 23 października 2014 r.- str. 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 3/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie z dnia 23 października 2014 r.- str. 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 3/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie z dnia 23 października 2014 r.- str. 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 3/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie z dnia 23 października 2014 r.- str. 4

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Deklaracja zawierajaca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w Łaskarzewie

Informacja o godzinie rozpoczecia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta Łaskarzew

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Eliza Mikusek
Data informacji: 2014-08-28 16:40:28
Opublikował: Eliza Mikusek
Data publikacji: 2014-08-28 17:01:52
Odsłon: 4399
Dziennik zmian