Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Organy >> Komisje Rady >> Komisja Bezpieczeństwa Publicznego. Przepisów p/p i Ochrony Środowiska >> Plan pracy komisji

Plan pracy komisji

 


 


 


Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Przepisów Przeciwpożarowych i Ochrony Środowiska Rady Miasta Łaskarzew na rok 2011


  1. Omówienie pracy komisji w 2010 roku

 2. Opracowanie i zaopiniowanie planu pracy Komisji na 2011 rok.

 3. Omówienie założeń do projektu budżetu miasta na 2011 rok.

 4. Omówienie i zaopiniowanie proponowanych stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2011.

 5. Opiniowanie projektów Uchwał Rady Miasta Łaskarzew dotyczących spraw będących przedmiotem pracy Komisji.

 6. Wnioskowanie do Burmistrza Miasta w sprawach mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego, porządku, ochrony środowiska i ochrony ppoż.

 7. Analiza, opiniowanie i kontrola zarządzeń Burmistrza Miasta w zakresie wynikającym z Ustawy o ochronie środowiska, Bezpieczeństwa publicznego i Ustawy o ochronie ppoż.

 8. Wykonanie harmonogramu posiedzeń Komisji z : Kierownikiem Posterunku Policji w Łaskarzewie, Prezesem OSP w Łaskarzewie, Burmistrzem Miasta w sprawach bezpieczeństwa, ochrony środowiska i ochrony ppoż.

 9. Udział w pracach Komisji kontrolujących porządek i czystość w Mieście, a mające na celu poprawę wyglądu i estetyki naszego Miasta.

 10. Sporządzanie sprawozdań z ustaleń i realizacji zadań podjętych na wspólnych posiedzeniach Komisji Rady Miasta.

 11. Przeprowadzanie kontroli na miejskim wysypisku odpadów komunalnych i miejskiej oczyszczalni ścieków.

 12. Wykonywanie kontroli i zadań zleconych przez Radę Miasta.

 13. Przedkładanie Radzie Miasta informacji o wykonanych kontrolach i zadaniach zleconych, w zakresie przypisanym Komisji.

 14. Omawianie i analiza na bieżąco pism wpływających do Komisji

 


    Przewodniczący komisji


Michał Pałyska


 

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa na 2012 r.

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Autor:test test222
Dodany przez: Administrator systemu
Data informacji: 2011-03-15 12:16:02
Opublikował: Administrator systemu
Data publikacji: 2011-03-15 12:16:02
Odsłon: 3120
Dziennik zmian