Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Strona Główna >> Urząd Miasta >> Załatwianie spraw >> Referat inwestycji, budownictwa, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i rolnictwa

UWAGA AZBEST - OGŁOSZENIE DOT. USUWANIA AZBESTU


                                         URZĄD MIASTA ŁASKARZEW


 
                   08-450 Łaskarzew


                     ul. Duży Rynek 32


tel. 684 52 50


fax. 684 50 97


 


 


                                                                                                      Łaskarzew, dnia 18.04.2011 r.


 


 


 


 


O G Ł O S Z E N I E


dot. usuwania azbestu


 


 


            Uprzejmie informuję mieszkańców Miasta Łaskarzew, że w tut. Urzędzie przyjmowane są wnioski na realizację zadań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest np. eternitu. Dotacja dotyczy: demontażu, transportu i utylizacji.


 


Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Łaskarzew, ul. Rynek Duży 32, 08-450 Łaskarzew w terminie do dnia 27 kwietnia 2011 r.


             Ponadto informuję, że wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszenia,                 do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania.  


 Wniosek wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Miasta Łaskarzew /pok.nr 12,  II piętro) oraz na stronie internetowej www.miasto.laskarzew.pl


 


Informacje na temat składania wniosku można uzyskać pod nr tel. /25/ 684-52-50 wew. 20.


 


 


 


 


 


                                                                                                                                      Burmistrz Miasta Łaskarzew


 


                                                                                                                                        /-/ mgr Lidia Sopel - Sereja


Wniosek o dofinansowanie zadań polegającychna unieszkodliwianiu azbestu

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomośćią na cele budowlane

Zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Autor:test test222
Dodany przez: Administrator systemu
Data informacji: 2011-04-19 09:26:49
Opublikował: Administrator systemu
Data publikacji: 2011-04-19 09:26:49
Odsłon: 5842
Dziennik zmian