Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Version date: 2021-02-04 15:38:28 Created by: Paweł Wachnicki

04.01.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.1.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 04 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2021 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.1.2021

04.01.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.2.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 04 stycznia 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr.1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie

04.01.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.4.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 04 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w roku 2021

25.01.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.5.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Mieście Łaskarzew

26.01.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.7.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 26 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr.1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie

27.01.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.8.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w roku 2021

29.01.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.9.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 29 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew na rok 2021

29.01.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.10.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

02.02.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.13.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 02 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr. 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie

02.02.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.14.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 02 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr. 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie
Back