Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Changelog : ---
Version date: 2011-03-15 13:46:46 Created by: test test222


 


    


   Lidia Sopel - Sereja - ma 30 lat, mężatka. Absolwentka studiów doktoranckich o profilu ekonomiczno - społecznym SGH w Warszawie             (w trakcie pisania pracy doktorskiej) oraz studiów na Wydziale Socjologiczno - Historycznym Uniwersytetu, Kontroli i Audytu Wewnętrznego Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, Podyplomowych studiów Międzynarodowych Stosunków Finansowo - Ekonomiczno - Prawnych SGH w Warszawie.


Od 2005 r. pracownik administracyjny Urzędu Miasta  i Gminy Piaseczno w wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej, od 2007 r. na samodzielnym stanowisku do spraw kontroli wewnętrznej. W latach 2009 - 2010   pełniąca obowiązki Sekretarza Miasta  i Gminy Piaseczno.


 


 


Burmistrz Miasta Łaskarzew - mgr Lidia Sopel-Sereja
Duży Rynek 32, 08-450 Łaskarzew


tel. (025) 68-45-250

e-mail: burmistrz@laskarzew.asi.pl 
Back