Sprawozdania za 2019

Print

20.05.2020 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2019 r.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 r.

Informacja dodatkowa łączna za 2019 r.

Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 r.

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Paweł Wachnicki
Created: 2021-02-08
Published by: Paweł Wachnicki
Published: 2021-02-08 19:09:54
Visits: 884
Changelog