Sprawozdania za 2021

Print

17.05.2022 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2021 r.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r.

Informacja dodatkowa łączna za 2021 r.

Rachunek zysków i strat jednostki za 2021 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 r. 

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Paweł Wachnicki
Created: 2022-05-17
Published by: Paweł Wachnicki
Published: 2022-05-17 12:52:23
Visits: 446
Changelog