Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Prawo lokalne >> Zarządzenia Burmistrza >> Zarządzenia Burmistrza Miasta 2024

Zarządzenia Burmistrza Miasta 2024

02 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.01.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2024 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.01.2024 - oferta realizacji zadania publicznego

09 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.02.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 09 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024

10 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.03.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32 08-450 Łaskarzew

Załącznik do Zarządzenie Nr OR.0050.03.2024

Zarządzenie Nr OR.0050.04.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia prawa do dodatku osłonowego

Zarządzenie Nr OR.0050.05.2024 Burmistrza Miasta Łaskazrew z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia prawa do dodatku osłonowego

19 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.06.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie odwołania członka i powołania nowego członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Łaskarzewie

22 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.07.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w roku 2024 r.

30 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.08.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.08.2024

31 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.09.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawieustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

Zarządzenie Nr OR.0050.10.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew na rok 2024

07 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.11.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 07 lutego 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

19 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.12.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Kierownika Klubu Dziecięcego ,,Pozytywka" w Łaskarzewie

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Paweł Wachnicki
Created: 2024-01-02
Published by: Paweł Wachnicki
Published: 2024-01-02 14:58:49
Visits: 442
Changelog