Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Wersja z: 2019-02-11 10:45:35 Zapisał: Eliza Mikusek

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Budownictwa, Mieszkalnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług

  1. Kozikowska Beata- przewodnicząca
  2.  Stępień Robert
  3. Laskowski Łukasz
  4. Głowacki Fryderyk
  5. Licbarska Elżbieta

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA

 1. Głowacki Fryderyk- Przewodniczący
 2. Zalech Izabela
 3. Kozikowska Beata
 4. Dudek Krzysztof
 5. Kubiak Elżbieta

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPORTU

 1. 1. Zalech Izabela- przewodnicząca
 2. Przybysz Rafał
 3. Dudek Krzysztof
 4. Paziewski Włodzimierz
 5. Pacek Aldona

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, PRZEPISÓW P/P I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Przybysz Rafał- przewodniczący
 2. Laskowski Łukasz
 3. Pacek Aldona
 4. Grudzień Konrad
 5. Licbarska Elżbieta

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Kubiak Elżbieta- przewodnicząca
 2. Głowacki Fryderyk
 3. Jasiński Łukasz
 4. Pietrzak Krzysztof
 5. Dudek Krzysztof

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Jasiński Łukasz- przewodniczący
 2. Przybysz Rafał
 3. Laskowski Łukasz
 4. Pietrzak Krzysztof
 5. Grudzień Konrad

 
Powrót