Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Wersja z: 2015-10-23 15:13:38 Zapisał: Eliza Mikusek

altZarządzenie Nr OR.0050.1.2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2015 r.

altZarządzenie Nr OR.0050.2.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwrtym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakreisie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2015 roku.

altZarządzenie OR.0050.3.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla poszczególnych placówek oświatowych przowadzonych przez Miasto Łaskarzew w 2015 r.

altZarządzenie Nr OR.0050.4.2015 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wybór trenera w ramach projektu "Animator- Moje Boisko ORLIK 2012"

altZarządzenie Nr OR.0050.5.2015 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Miasta Łaskarzew

altZarządzenie Nr OR.0050.6.2015 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Sekretarza Miasta Łaskarzew

altZarządzenie Nr OR.0050.7.2015 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

altZarządzenie Nr OR.0050.8.2015 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Zarządzenie Nr OR.0050.9.2015 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Zarządzenie Nr OR.0050.10.2015 Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Sekretarza Miasta Łaskarzew

alt Zarządzenie Nr OR.0050.11.2015 Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2014 r.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.12.2015 Zastępcy Burmistrza Miasta łaskarzew z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w łaskarzewie za 2014 r.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.13.2015 Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie powołania pełnomocnika ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Łaskarzew

alt Zarządzenie Nr OR.0050.14.2015 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Zarządzenie Nr OR.0050.16.2015 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

alt Zarządzenie Nr OR.0050.17.2015 Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Zarządzenie Nr OR.0050.18.2015 Zastepcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Zarządzenie Nr OR.0050.19.2015 Zastępcy Burmistrza Miasta łaskarzew z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

alt Zarządzenie Nr OR.0050.20.2015 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta Łaskarzew i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie

alt Zarządzenie Nr OR.0050.21.2015 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych

alt Zarządzenie Nr OR.0050.22.2015 Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Zarządzenie Nr OR.0050.23.2015 Zastepcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew w zamian za świeto przypadające w sobotę w 2015 r.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.24.2015 Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Publicznego Przedszkola "Leśny Zakątek" w Łaskarzewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciel mianowanego

alt Zarządzenie Nr OR.0050.25.2015 Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Publicznego Przedszkola "Leśny Zakątek" w Łaskarzewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciel mianowanego

alt Zarządzenie Nr OR.0050.26.2015 Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciel Publicznego Przedszkola "Leśny Zakątek" w Łaskarzewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciel mianowanego

alt Zarządzenie OR.0050.28.2015 Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Zarządzenie OR.0050.29.2015 Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników urzędu w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi

alt Zarządzenie OR.0050.30.2015 Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w mieście Łaskarzew dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

alt Zarządzenie OR.0050.31.2015 Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie czasu pracy Urzędu Miasta Łaskarzew

alt Zarządzenie OR.0050.32.2015 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym

alt Zarzadzenie OR.0050.33.2015 Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2015 roku

alt Zarządzenie OR.0050.34.2015 Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do przyjęcia sprzętu komputerowego służącego do obsługi zadań przewidzianych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny

alt Zarządzenie OR.0050.36.2015 Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Zarządzenie OR.0050.37.2015 Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 15 września 2015 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej

alt Zarządzenie OR.0050.38.2015 Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Publicznego Przedszkola "Leśny Zakątek" w Łaskarzewie

alt Zarządzenie OR.0050.39.2015 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Zarządzenie OR.0050.40.2015 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Powrót