Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Historia zmian : Przetargi 2018
Wersja z: 2018-06-26 21:31:52 Zapisał: Eliza Mikusek

26.06.2018 r.

Zaproszenie do rokowań w postępowaniu w trybie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami " dzierżawa nieruchomości Miasta Łaskarzew w raz z towarzyszącą im wodociagową i kanalizacyjną infrastrukturą techniczną"

19.06.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartoci nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO i podanie ceny zakupu i dostawy oraz montażu 2 kompletów wyposazenia sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie przy ul. Alejowej 23

13.06.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: " Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul.Polna"

13.06.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Remont Strażnicy OSP w Łaskarzewie- dach"

12.06.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:" Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łaskarzew"

11.06.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Remont budynku Koła Gospodyń SERBIANKI w Łaskarzewie dla potrzeb utworzenia Klubu Senior+

23.05.2018 r.

Ogłoszenie II nieograniczonego ustnego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łaskarzewie

23.05.2018 r.

Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu na wydzierżawienie nieruchomości Miasta Łaskarzew wraz z towarzysząca im wodociągową i kanalizacyjną infrastrukturą techniczą

04.05.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: " Przebudowa dróg gminnych"

01.05.2018 r.

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu na zadanie pn.: " Przebudowa dróg gminnych"

10.04.2018 r.

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu na wydzierżawienie nieruchomości Miasta Łaskarzew wraz z towarzyszącą im wodociągową i kanalizacyjną infrastrukturą techniczną

30.04.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: " Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łaskarzew"

08.03.2018 r.

Zapytaniem o podanie kosztów związanych z pełnieniem obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na ul. Garbarskiej w Łaskarzewie

27.02.2018 r.

Ogłoszenie wykazu zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego na okres 10 lat, położonych w Łaskarzewie wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, będących własnością Miasta Łaskarzew

26.01.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:" Zwiększenie dostępu mieszkańcom Łaskarzewa do infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ciągu pieszo- rowerowego" 

 
Powrót