Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Wersja z: 2019-02-12 15:18:13 Zapisał: Eliza Mikusek

Zarządzenie Nr. OR.0050.1.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2019 roku

Zarządzenie Nr. OR.0050.2.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Łaskarzew

Zarządzenie Nr. OR.0050.3.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie prowadzenia spraw Miasta Łaskarzew oraz udzielenia upoważnień Panu Henrykowi Dąbrowskiemu - Sekretarzowi Miasta Łaskarzew

Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łaskarzew oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

 Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Nr. OR.0050.6.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2019 roku

Zarządzenie Nr. OR.0050.7.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2019 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.8.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.9.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Nr. OR.0050.10.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie powołania nowego członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Łaskarzewie
Powrót