Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Wersja z: 2020-07-07 09:55:21 Zapisał: Eliza Mikusek

Zazrądzenie nr OR.0050.1.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2020 roku.

Zarządzenie nr OR.0050.2.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2020 roku.

Zarządzenie nr.OR.0050.3.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2020 roku.

Zarządzenie nr OR.0050.4.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Zarządzenie nr OR.0050.5.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew na rok 2020

Zarządzenie nr OR.0050.6.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Zarządzenie nr OR.0050.7.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  inspektora ds. księgowości w Referacie Finansowo - Księgowym w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.8.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew na rok 2020

Zarządzenie nr OR.0050.9.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr. 45/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew 

Zarządzenie nr OR.0050.10.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Zarządzenie nr OR.0050.11.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  inspektora ds. księgowości w Referacie Finansowo - Księgowym w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.12.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i obsługi archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.13.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia w sprawie

Zarządzenie nr OR.0050.14.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia w sprawie

Zarządzenie nr OR.0050.15.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia w sprawie

Zarządzenie nr OR.0050.16.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia w sprawie

Zarządzenie nr OR.0050.17.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia w sprawie

Zarządzenie nr OR.0050.18.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia w sprawie

Zarządzenie nr OR.0050.19.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia w sprawie

Zarządzenie nr OR.0050.20.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia w sprawie

Zarządzenie nr OR.0050.21.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia w sprawie

Zarządzenie nr OR.0050.22.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia w sprawie

Zarządzenie nr OR.0050.23.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia w sprawie

Zarządzenie nr OR.0050.24.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia w sprawie

Zarządzenie nr OR.0050.25.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie okresowej zmiany pracy Urzędu Miasta Łaskarzew

 
Powrót