Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Wersja z: 2020-07-08 11:05:22 Zapisał: Eliza Mikusek

Zarządzenie nr OR.0050.1.2018

Zarządzenie nr OR.0050.2.2018

Zarządzenie nr OR.0050.3.2018

Zarządzenie nr OR.0050.4.2018

Zarządzenie nr OR.0050.5.2018

Zarządzenie nr OR.0050.6.2018

Zarządzenie nr OR.0050.7.2018

Zarządzenie nr OR.0050.8.2018

Zarządzenie nr OR.0050.9.2018

Zarządzenie nr OR.0050.10.2018

Zarządzenie nr OR.0050.11.2018

Zarządzenie nr OR.0050.12.2018

Zarządzenie nr OR.0050.13.2018

Zarządzenie nr OR.0050.14.2018

Zarządzenie nr OR.0050.15.2018

Zarządzenie nr OR.0050.16.2018

Zarządzenie nr OR.0050.17.2018

Zarządzenie nr OR.0050.18.2018

Zarządzenie nr OR.0050.19.2018

Zarządzenie nr OR.0050.20.2018

Zarządzenie nr OR.0050.21.2018

Zarządzenie nr OR.0050.22.2018

Zarządzenie nr OR.0050.23.2018

Zarządzenie nr OR.0050.24.2018

Zarządzenie nr OR.0050.25.2018

Zarządzenie nr OR.0050.26.2018

Zarządzenie nr OR.0050.27.2018

Zarządzenie nr OR.0050.28.2018

Zarządzenie nr OR.0050.29.2018

Zarządzenie nr OR.0050.30.2018

Zarządzenie nr OR.0050.31.2018

Zarządzenie nr OR.0050.32.2018

Zarządzenie nr OR.0050.33.2018

Zarządzenie nr OR.0050.34.2018

Zarządzenie nr OR.0050.35.2018

Zarządzenie nr OR.0050.36.2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018 

Zarządzenie nr OR.0050.37.2018 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury składników majątku Miasta Łaskarzew przeznaczonych do wykonywania zadań Miasta Łaskarzew w zakresie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w związku ze zmianą podmiotu odpowiedzialnego za realizację ww. zadania 

Zarządzenie nr OR.0050.38.2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Zarządzenie nr OR.0050.39.2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Zarządzenie nr OR.0050.40.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027

Zarządzenie nr OR.0050.41.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie nr OR.0050.42.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powierzenia prowadzenia spraw Miasta Łaskarzw oraz udzielenia upoważnień Pani Iwonie Kozieł - Sekretarzowi Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.43.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.44.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Zarządzenie nr OR.0050.45.2018 z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 

Zarządzenie nr OR.0050.46.2018 z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Skarbnika Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.47.2018 z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie nr OR.0050.48.2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie nr OR.0050.48a.2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Jarmarku Bożonarodzeniowego

Zarządzenie nr OR.0050.49.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Łaskarzew według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr OR.0050.50.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym dla Urzędu Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.51.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.52.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Zarządzenie nr OR.0050.53.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie unieważnienia Zarządzenia nr OR.0050.42.2018 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 listopada 2018 roku

Zarządzenie nr OR.0050.54.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejskigo Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do zastępowania Kierownika w sprawach związanych z bieżącą działalnością Ośrodka
Powrót