Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Wersja z: 2018-10-10 09:13:02 Zapisał: Eliza Mikusek

09.10.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: " Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Zwycięstwa"

09.10.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: " Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Konopnickiej"

25.09.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na " Otwarte Strefy Aktywności w Łaskarzewie"

17.09.2018 r.

Unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na " Remont strażnicy OSP w Łaskarzewie"

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na " Budowę ściezki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie"

 

alt Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wymianę studni kanalizacyjnych oraz wymianę odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego i Ściegiennego w Łaskarzewie"

 

 alt Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Targowej i Zagrodowej"

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu niegraniczonego na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy zagrodowej i Targowej"

zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę ulicy Klonowej w Łaskarzewie"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na,, Usługi konserwacji i eksploatacji obiektów i urzadzeń hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiacych włsność

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie " Indywidualizacja nauczania w Łaskarzewie"- Część I i Część II

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na " Sprzedaż i dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew- Część 1 i Część 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji"
Powrót