Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Inne >> Zamówienia publiczne >> Przetargi >> Odpowiedzi na pytania dot. przetargu

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu

14.11.2019 r.

Pytania i odpowiedzi na pytania do przetargu pn.: "Sprzedaż betonu asfaltowego"

07.10.2019 r.

Wyjaśnienia do postępowania pn.:" Utworzenie ścieżki edukacyjno- przyrodniczej na Rynku Małym w Łaskarzewie"

09.09.2019 r.

Pytania i odpowiedzi na pytania do przetargu pn.:" Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budetowego"- cz. 4

06.09.2019 r.

Pytania i odpowiedzi na pytania do przetargu pn.:" Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego"- cz. 3

06.09.2019 r.

Pytania i odpowiedzi na pytania do przetargu pn.:" Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wyskości 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego"- cz. 2

Załącznik Nr 1- opinia RIO projektu budżetu na 2018 r.

Załącznik nr 2- opinia RIO z wykonania budżetu za 2018 r.

05.09.2019 r.

Pytania i odpowiedzi na pytania do przetargu pn.:" Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego"- cz. 1.

11.09.2018 r.

Pytania i odpowiedzi na pytania do zadania pn.:" Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 850 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu - cz. 1

28.06.2018

Pytania i odpowiedzi na pytania do zadania pn.: " Sprzedaż i dostawa oraz montaż 2 kompletów wyposażenia sal lekcyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie"

 

Pytania i odpowiedzi na pytania do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew ul. Przychodnia o dł 392mb od km 0+775 do km 1+167”- cz. 1

Pytania i odpowiedzi na pytania do zadania pn.: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew ul. Przychodnia o dł 392 mb od km 0+775 do km 1+167" - część nr 2

 

 

 Pytania i odpowiedzi na pytania do zadania pn. „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Łaskarzew i jego jednostek organizacyjnych w okresie 01.04.2017 r. – 31.03.2020 r.” – część 5

Pytania i odpowiedzi na pytania do zadania pn. „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Łaskarzew i jego jednostek organizacyjnych w okresie 01.04.2017 r. – 31.03.2020 r.” – część 4

Pytania i odpowiedzi na pytania do zadania pn. „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Łaskarzew i jego jednostek organizacyjnych w okresie 01.04.2017 r. – 31.03.2020 r.” – część 3

 Pytania i odpowiedzi na pytania do zadania pn. „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Łaskarzew i jego jednostek organizacyjnych w okresie 01.04.2017 r. – 31.03.2020 r.” - 2 część

Pytania i odpowiedzi na pytania do zadania pn. „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Łaskarzew i jego jednostek organizacyjnych w okresie 01.04.2017 r. – 31.03.2020 r.” - 1 część

 

Pytania i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.2017 pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Miasta oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”cz.1.

Pytania i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.2017 pn.:"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Miasta oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"- cz.2

Załącznik do pkt 1 Pytań i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.2017- cz.2- Opinia RIO z wykonania budżetu za 2015 r. str. 1

Załącznik do pkt 2 Pytań i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.2017- cz.2- Sprawozdanie Rb-27S za 12.2015

 Załącznik do pkt 2 Pytań i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.2017- cz.2- sprawozdanie Rb- 28S za 2015 r.

Załącznik do pkt 2 Pytań i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.2017- cz.2- sprawozdanie Rb-N za 2015

Załącznik do pkt 2 Pytań i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.2017- cz.2- sprawozdanie Rb-NDS za 2015

Załącznik do pkt 2 Pytań i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.2017- cz.2- wykonanie budżetu za 2015 r.- część opisowa

Załącznik do pkt 2 Pytań i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.2017- cz.2- wykonanie budżetu za 2015 r.- Zarządzenie wykonanie budżetu 2015

Załącznik do pkt 2 Pytań i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.2017- cz.2- wykonanie budżetu za 2015 r.- Stan mienia komunalnego

Załącznik do pkt 2 Pytań i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.2017- cz.2- wykonanie budżetu za 2015 r.-załącznik do mienia komunalnego

Załącznik do pkt 2 Pytań i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.2017- cz.2- wykonanie budżetu za 2015 r.- Wydatki 2015

Załącznik do pkt 2 Pytań i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.2017- cz.2- wykonanie budżetu za 2015 r.- Zadania zlecone

Załącznik do pkt 2 Pytań i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.2017- cz.2- wykonanie budżetu za 2015 r.- Dochody

Załącznik do pkt 2 Pytań i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.2017- cz.2- wykonanie budżetu za 2015 r.- Przychody

Załącznik do pkt 3 Pytań i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.2017- cz.2- Zestawienie kredytów

 

Pytania i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.2017 pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Miasta oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"- cz. 3

Załącznik do Pytań i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.2017- cz.3- Uchwała nr XVIII/90/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

Załącznik do Pytań i odpowiedzi na pytania dotyczace zamówienia IBN.ZP.271.1.2017- cz.3- Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 wrzesnia 2011 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łaskarzew

Załącznik do Pytań i odpowiedzi na pytania dotyczace zamówienia IBN.ZP.271.1.2017- cz.3- Uchwała nr XXV/171/2012 rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Łaskarzew

Załącznik do Pytań i odpowiedzi na pytania dotyczace zamówienia IBN.ZP.271.1.2017- cz.3- Zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 listopada 2014 r.

 

  Pytania i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.2017 pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Miasta oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” cz.4.

Wyjaśnienie do zamówienia IBN.ZP.271.1.2017 pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Miasta oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"

 

 

 

 

 Pytania i odpowiedzi na pytania do zadania pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie”

  Pytania i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.271.1.41.2016 pn.: "Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"

Pytania i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.33.2016 pn.: "Budowa ściezki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie"- cz. 1

Pytania i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.33.2016 pn.: " Budowa ściezki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie"- cz. 2

Pytania i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.33.2016 pn.: " Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie" - cz. 3

Pytania i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.33.2016 pn.: "Budowa ściezki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie" - cz. 4

 

 Pytania i odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia IBN.ZP.271.1.32.2016 pn.: " Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie"

Pytania i odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu IBN.ZP.271.4.2016 "Przebudowa kotłowni na paliwo stałe i przystosowanie jej do zasilania gazem ziemnym w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie przy ulicy Alejowej 23"- cz. 1

Pytania i odpowiedzi na pytania do zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew"

Poprawiony FORMULARZ OFERTY do zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew"

 

Pytania i odpowiedzi na pytania do zadania pn." Sprzedaż i dostawa książek do bibliotek szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie w ramach programu " Książki Naszych Marzeń"- cz. 2

Pytania i odpowiedzi na pytania do zadania pn." Sprzedaż i dostawa książek do bibliotek szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie w ramach programu " Książki Naszych Marzeń"- cz. 1

 

Pytania i odpowiedzi na pytania na zadanie pn. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości Miasta Łaskarzew wraz z towarzyszącą im wodociągową i kanalizacyjną infrastrukturą techniczną

 

Pytania i odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu IBN.ZP.271.1.47.2015 "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wyskości 200 000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta"- część 2

 Pytania i odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu IBN.271.1.47.2015 " Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 200 000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na pokrycie planowanego deficytu  budżetu miasta"- część 3

 

Pytania i odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu IBN.ZP.271.5.2015 pn. "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łaskarzewie"

Pytania i odpowiedzi na pytania do przetargu na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew"

Pytania i odpowiedzi na pytania do przetargu na zadanie pn. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ul. Zagrodowej i Targowej"- cz. 3

Pytania i odpowiedzi na pytania do przetargu na zadanie pn. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ul. Zagrodowej i Targowej"- cz. 2

Pytania i odpowiedzi na pytania do przetargu na zadanie pn. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ul. Zagrodowej i Targowej"- cz. 1

 

Pytania i odpowiedzi na pytania do przetargu na zadanie pn. Podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców Łaskarzewa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kompleksie boisk sportowych

 Pytania i odpowiedzi na pytania do przetargu na zadanie pn. Podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców Łaskarzewa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kompleksie boisk sportowych

 

 Pytania i odpowiedzi na pytania do przetargu na zadanie pn. "Odbudowa studni kanalizacyjnych oraz odbudowa odcinkow kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiej i Ściegiennego w Łaskarzewie"- cz. 1

 

 Pytania i odpowiedzi na pytania do przetargu na zadanie pn. " Wymiana studni kanalizacyjnych oraz wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicy Kusocińskiego i Ściegiennego w Łaskarzewie"- cz. 1

 

Pytania i odpowiedzi na pytania do przetargu na zadanie pn. "Przebudowa ulic- dróg gminnych w mieście Łaskarzew"

Pytanie i odpowiedź na pytanie do przetargu na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Klonowej w Łaskarzewie"

Część 2 Pytań i odpowiedzi na pytania do przetargu na zadanie pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"

Pytanie i odpowiedź na pytanie do przetargu na "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łaskarzewie

Część 3 Pytań i odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 350000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą Termo

Część 2 Pytań i odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 350000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą Term

Część 1- Pytania i odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

Pytania i odpowiedzi do przetargu na budowę i zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie w ramach programu Radosna Szkoła Postępowanie nr IBN.ZP.271.12.2012

Pytanie i odpowiedź na pytanie do przetargu na " Termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie"

Pytanie nr 6 i odpowiedź na pytanie do przetargu na "Sprzedaż i dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

Pytanie nr 5 i odpowiedź na pytanie do przetargu na "Sprzedaż i dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

Pytanie nr 4 i odpowiedź na pytanie do przetargu na "Sprzedaż i dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

Pytanie nr 3 i odpowiedź na pytanie do przetargu na "Sprzedaż i dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

Pytanie nr 2 i odpowiedź na pytanie do przetargu na Sprzedaż i dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

Zapytanie i odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu pod nazwą " Pytanie i odpowiedź na pytanie do przetargu pod nazwą "Sprzedaż i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Mia

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu pod nazwą " WYKONANIE LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ LAN ORAZ SERWEROWNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM" STANOWIĄCYM CZĘŚĆ  PROJEKTU e- ŁASKARZEW- CZĘŚĆ  6

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu pod nazwą " WYKONANIE LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ LAN ORAZ SERWEROWNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM" STANOWIĄCYM CZĘŚĆ  PROJEKTU e- ŁASKARZEW- CZĘŚĆ  5

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu pod nazwą " WYKONANIE LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ LAN ORAZ SERWEROWNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM" STANOWIĄCYM CZĘŚĆ  PROJEKTU e- ŁASKARZEW- CZĘŚĆ  4

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu pod nazwą " WYKONANIE LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ LAN ORAZ SERWEROWNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM" STANOWIĄCYM CZĘŚĆ  PROJEKTU e- ŁASKARZEW- CZĘŚĆ  3

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu na zadanie pod nazwą " Wykonanie lokalnej sieci komputerowej lan oraz serwerowni wraz z wyposażeniem" stanowiącym część projektu e- Łaskarzew- część 2

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu na zadanie pod nazwą " Wykonanie lokalnej sieci komputerowej lan oraz serwerowni wraz z wyposażeniem" stanowiącym część projektu e- łaskarzew

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu na zadanie pod nazwą Indywidualizacja nauczania w Łaskarzewie

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu na zadanie pod nazwą e- Łaskarzew- część siódma

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu na zadanie pod nazwą e- Łaskarzew- część szósta

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu na zadanie pod nazwą e- Łaskarzew- część piąta

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu na zadanie pod nazwą e- Łaskarzew- część czwarta

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu na zadanie pod nazwą e-Łaskarzew- część trzecia

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu na zadanie pod nazwą e- Łaskarzew - część druga

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu na zadanie pod nazwą e- Łaskarzew

Odpowiedź Nr 1 na pytanie - Dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą e - Łaskarzew IBN.ZP.271/2/2012

Opowiedzi na pytania dot. zadania pn."Sprzedaż i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew w ramach z realizacji projektu nr POKL.09.01.02 - 14 - 330/11 pn. "I

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu Na " Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 589322,00 PLN

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu Na " Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 123 992,00 PLN

Zapytania i odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu Na " Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 123 992,00 PLN

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji"

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA : "Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji"

Odpowiedź nr 2 na pytanie dot. zadania pn. "Budowa i zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie w ramach programu Radosna Szkoła "

Odpowiedź nr 1 na pytanie dot. zadania pn. "Budowa i zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie w ramach programu Radosna Szkoła "

Odpowiedź nr 2 na pytanie dot. zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie

Odpowiedź nr 1 na pytanie dot. zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie

Odpowiedź Nr 2 na pytanie dot. zadania Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa boiska sportowego ORLIK przy ZS Nr2 w Łaskarzewie w ramach programu Moje b

Odpowiedź Nr 1 na pytanie dot. zadania Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa boiska sportowego ORLIK przy ZS Nr2 w Łaskarzewie w ramach programu Moje b

Odpowiedź Nr 2 na pytanie dot. zadania pod nazwą : Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji.

Odpowiedź Nr 1 na pytanie dot. zadania pod nazwą : Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji.

Odpowiedź 1 na pytanie dot.zadania pod nazwą "Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Łaskarzew w okresie 01.03.2011 r. - 31.12.2012 r."

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Autor:test test222
Dodany przez: Administrator systemu
Data informacji: 2011-02-24 12:33:17
Opublikował: Administrator systemu
Data publikacji: 2011-02-24 12:33:17
Odsłon: 10846
Dziennik zmian