Raport o stanie Miasta 2020

Drukuj

1. Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 713), Burmistrz Łaskarzewa zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miasta Łaskarzew raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

3. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi:

  1. Debata nad raportem o stanie miasta Łaskarzew za rok 2020 odbędzie się podczas XXXII sesji Rady Miasta Łaskarzew, w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Łaskarzew.
  2. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie miasta Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

POBIERZ:Raport o stanie Miasta 2020

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Paweł Wachnicki
Data informacji: 2021-06-01
Opublikował: Paweł Wachnicki
Data publikacji: 2021-06-01 15:52:07
Odsłon: 822
Dziennik zmian