Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Prawo lokalne >> Zarządzenia Burmistrza >> Zarządzenia Burmistrza Miasta 2024

Zarządzenia Burmistrza Miasta 2024

02 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.01.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2024 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.01.2024 - oferta realizacji zadania publicznego

09 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.02.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 09 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024

10 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.03.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32 08-450 Łaskarzew

Załącznik do Zarządzenie Nr OR.0050.03.2024

Zarządzenie Nr OR.0050.04.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia prawa do dodatku osłonowego

Zarządzenie Nr OR.0050.05.2024 Burmistrza Miasta Łaskazrew z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia prawa do dodatku osłonowego

19 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.06.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie odwołania członka i powołania nowego członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Łaskarzewie

22 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.07.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w roku 2024 r.

30 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.08.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.08.2024

31 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.09.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawieustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

Zarządzenie Nr OR.0050.10.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew na rok 2024

07 luty 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.11.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 07 lutego 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

19 luty 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.12.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Kierownika Klubu Dziecięcego ,,Pozytywka" w Łaskarzewie

27 luty 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.13.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Klubu Dziecięcego Pozytywka w Łaskarzewie

29 luty 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.14.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024

04 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.15.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 04 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Klubu Dziecięcego Pozytywka w Łaskarzewie, ul. Kolejowa 13, 08-450 Łaskarzew

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.15.2024

05 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.16.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 05 marca 2024 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie

15 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.17.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.13.2024 z dnia 27 lutego 2024r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Klubu Dziecięcego Pozytywka w Łaskarzewie

19 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.18.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Klubu Dziecięcego „Pozytywka” w Łaskarzewie oraz udzielenia pełnomocnictwa

25 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.19.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2024 roku dla pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew w zamian za święto przypadające w sobotę 06 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.20.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024

Zarządzenie Nr OR.0050.21.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.22.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w Łaskarzewie za 2023 rok

08 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.23.2024 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Paweł Wachnicki
Data informacji: 2024-01-02
Opublikował: Paweł Wachnicki
Data publikacji: 2024-01-02 14:58:49
Odsłon: 791
Dziennik zmian