Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Prawo lokalne >> Raport o stanie miasta >> Raport o stanie Miasta 2019

Raport o stanie Miasta 2019

 

  1. Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 713), Burmistrz Łaskarzewa zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miasta Łaskarzew raport o stanie gminy.
  2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.
  3. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi:
  • nad przedstawionym przez Burmistrza raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.
  • w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy miasta. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (tj. do dnia 23 czerwca 2020 r.).
  • mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
  • liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.
  1. Debata nad raportem o stanie miasta Łaskarzew za rok 2019 odbędzie się podczas XXII sesji Rady Miasta Łaskarzew, w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Łaskarzew.
  2. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie miasta Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

 

 

 

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Klaudia Błażejczyk
Data informacji: 2020-06-19
Opublikował: Klaudia Błażejczyk
Data publikacji: 2020-06-19 11:23:02
Odsłon: 215
Dziennik zmian