Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Prawo lokalne >> Zarządzenia Burmistrza >> Zarządzenia Burmistrza Miasta 2022

Zarządzenia Burmistrza Miasta 2022

04.01.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.01.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 04 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwaretgo konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarewie w 2022 roku

word ikonaZałącznik do Zarządzenia - oferta realizacji zadania publicznego

pdf ikonaZałącznik do Zarządzenia - oferta realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Nr OR.0050.02.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 04 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w roku 2022

11.01.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.04.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.52.2017 Burmistrza miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

25.01.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.05.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie czasowej organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Łaskarzew w związku ze stanem epidemii

31.01.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.07.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w roku 2022

Zarządzenie Nr OR.0050.08.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

10.02.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.09.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew na rok 2022

28.02.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.10.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzewa z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

09.03.2022 r.

Zarządzenie OR.0050.11.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

18.03.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.12.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji odbioru dla zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Malinowa i Miodowa w Łaskarzewie"

30.03.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.14.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

01.04.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.15.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 01 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji odbioru dla zadania pn.: ”Przebudowa dróg gminnych w Łaskarzewie - budowa chodnika przy ulicy Kusocińskiego/Dąbrowska„

07.04.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.16.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Łaskarzew

20.04.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.17.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie wskazania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do realizacji zadań Miasta Łaskarzew w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

27.04.2022 r. 

Zarządzenie Nr OR.0050.19.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w Łaskarzewie za 2021 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.20.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok

29.04.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.21.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

09.05.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.22.2022 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji odbioru dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w Łaskarzewie"

17.05.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.23.2022 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji odbioru dla zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Łaskarzewie na ul. Dąbrowskiej na drodze nr 130512W"

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Paweł Wachnicki
Data informacji: 2022-01-04
Opublikował: Paweł Wachnicki
Data publikacji: 2022-01-04 08:43:29
Odsłon: 405
Dziennik zmian