Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Historia zmian : Przetargi 2019
Wersja z: 2019-08-05 10:11:19 Zapisał: Eliza Mikusek

 

02.08.2019 r.

Zapytanie ofertowe w posępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO i podanie ceny zakupu oraz dostawy sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaskarzewie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.:" Zapobieganie zagrożeniom środowiskia i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego"

 

01.08.2019 r.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO dotyczące zadania pn.:" Otwarta Strefa Aktywności na Małym Rynku"

Załącznik nr 1 - Projekt OSA

Załącznik nr 2 - SIWZ - zabawki

Załącznik nr 3 - SIWZ - piach

30.07.2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO  dotyczace zadania pn.:" Otwarta Strefa Aktywności na Małym Rynku"

23.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe w posępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO i podanie ceny zakupu oraz dostawy sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaskarzewie

22.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych rownowartości 30 000 EURO dotyczące zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie przy ul. Kolejowej 13"

11.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe w posępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO dotyczące zadania pn.:" Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie przy ul. Kolejowej 13"

Załącznik nr 1- Przedmiar robót

26.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO dotyczace zadania pn.:" Otwarta Strefa Aktywności na Małym Rynku"

Załącznik nr 1- Projekt OSA

Załącznik nr 2- SIWZ-piach

Załącznik nr 3- SIWZ- zabawki

19.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO dotyczące zadania pod nazwą: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Miasta Łaskarzew”

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowo-cenowy

Załącznik Nr 2 - oświadczenie

Załącznik Nr 3 - oświadczenie

Załącznik Nr 4 - umowa

30.01.2019 r.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO i podanie ceny zakupu,dostawy oraz montażu monitora interaktywnego w Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie przy ul. Alejowej 13, w ramach środków pochodzących z projektu "Erasmus+"
Powrót