Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Wersja z: 2022-05-13 14:43:57 Zapisał: Paweł Wachnicki

 Oświadczenie majątkowe za rok 2021 Skarbnika Miasta Kamili Gąski

Oświadczenie majątkowe za rok 2021 Sekretarza Miasta Henryka Dąbrowskiego

Oświadczenie majątkowe za rok 2021 Kierownika MOPS - Anny Tobiasz

Oświadczenie majątkowe za rok 2021 Kierownika SPZOZ w Łaskarzewie Józefa Tomali

Oświadczenie majątkowe za rok 2021 Kierownika Referatu IBN Urzędu Miasta Łaskarzew Ryszarda Leszczyny

Oświadczenie majątkowe za rok 2021 Inspektora Referatu Finansowego Urzędu Miasta Łaskarzew Bożeny Tkaczyk

Oświadczenie majątkowe za rok 2021 Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej Elżbiety Paśnickiej

Oświadczenie majątkowe za rok 2021 Dyrektor DPT "Bajka" Moniki Walendy

Oświadczenie majątkowe za rok 2021 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie Ewy Gąski

Oświadczenie majątkowe za rok 2021 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie Moniki Krawczyk

Oświadczenie majątkowe za rok 2021 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Łaskarzewie Małgorzaty Paśnickiej 
Powrót