Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Historia zmian : Sprawozdania za 2021
Wersja z: 2022-05-17 12:52:24 Zapisał: Paweł Wachnicki

17.05.2022 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2021 r.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r.

Rachunek zysków i strat jednostki za 2021 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 r.
Powrót