Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Historia zmian : ---
Wersja z: 2011-08-25 22:15:20 Zapisał: test test222

Aktualizacja 191, OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na: dzierżawę zabudowanych nieruchomości położonych w Łaskarzewie wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, będących własnością Miasta Łaskarzew


Powrót