Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Historia zmian : ---
Wersja z: 2011-12-08 09:21:39 Zapisał: test test222

Aktualizacja 188, OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczniów projektu pt. " Indywidualizacja nauczania w Łaskarzewie" pokl 09.01.02- 14- 330/11 w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew- CZĘŚĆ  4 Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej


Powrót