Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Historia zmian : ---
Wersja z: 2011-12-08 09:24:37 Zapisał: test test222

Aktualizacja 189, OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi edukacujne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczniów projektu pt. " Indywidualizacja nauczania w Łaskarzewie" pokl 09.01.02- 14- 330/11 w roku szkolnym 2011/2011 w szkołach dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew- CZĘŚĆ  3 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy


Powrót