Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Wersja z: 2013-11-08 12:37:37 Zapisał: Eliza Mikusek

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na " Przebodwę pomieszczeń Domu Pracy Twórczej w Łaskarzewie"

altOgłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn."USŁUGI KONSERWACJI I EKSPLOATACJI OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ HYDROFORNI I SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  MIASTA ŁASKARZEW"

altOgłoszenie o unieważnieniu wyboru oferty i powtórzeniu czynności w trybie przetagu nieograniczongo na "Usługi konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stan

altOgłoszenie o wyborze oferty w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługi konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiących własność Miasta Łaskarze

altOGŁOSZENIE O POWTÓRNYM WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "Sprzedaż i dostawę węgla do placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Łaskarzew"

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA " Sprzedaż i dostawę węgla do placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Łaskarzew"

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "Zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu - Dziecięca akademia przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN. "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 350000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą Termomodernizacja budynku Zes

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 350000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą Termomodernizacja budyn

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN."" Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łaskarzew"

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ZADANIE PN.Budowa i zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie w ramach programu Radosna Szkoła

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA " Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łaskarzew"

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "Budowę i zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie w ramach programu Radosna Szkoła"

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA Usługi konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiących własność Miasta Łaskarzew

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Usługi konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiących własność

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN. "Sprzedaż i dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie"

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie"

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA Sprzedaż i dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA " Sprzedaż i dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew"- Część 2

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA "Sprzedaż i dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew"- Część 1

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na " Wykonanie lokalnej sieci komputerowej lan oraz serwerowni wraz z wyposażeniem"

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA " Wykonanie lokalnej sieci komputerowej lan oraz serwerowni wraz z wyposażeniem"

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA Roboty budowlane w realizacji zadania pn. " Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji"

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA " Usługi edukacyjne dla uczestników projektu pn. " Indywidualizacja nauczania w Łaskarzewie" w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew"

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANIACZONEGO NA " Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji"

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: e- Łaskarzew- Część IV

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: e- Łaskarzew- Część III

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: e- Łaskarzew- Część II

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: e- Łaskarzew- Część I

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA : "Sprzedaż i dostawę węgla kamiennego do placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Łaskarzew"

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY POSTEPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 123 992,00- zł dla Miasta Łaskarzew na sfinansowanie planowanego deficytu

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 589.322,00- zł dla Miasta Łaskarzew na sfinansowanie spłaty zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredyt

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzedaż i dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew- CZĘŚĆ  3 Zakup Mebli Szkolnych

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczniów projektu pt." Indywidualizacja nauczania w Łaskarzewie" pokl 09.01.02- 14- 330/11 w roku szoklnym 2011/2012 w

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczniów projektu pt. " Indywidualizacja nauczania w Łaskarzewie- CZĘŚĆ  7 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trud

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczniów projektu pt. " Indywidualizacja nauczania w Łaskarzewie" pokl 09.01.02- 14- 330/11 w roku szkolnym 2011/2012

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi edukacujne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczniów projektu pt. " Indywidualizacja nauczania w Łaskarzewie" pokl 09.01.02- 14- 330/11 w roku szkolnym 2011/2011

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum i rekreacji

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na: dzierżawę zabudowanych nieruchomości położonych w Łaskarzewie wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, będących własnością Miasta Łaskarzew

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę i zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie w ramach programu Radosna Szkoła

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę Kompleksu Boisk Sportowych w ramach programu *MOJE BOISKO - ORLIK 2012* przy Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Przywrócenie hali sportowej fun

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660 000,00 PLN z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa boiska sportowego ORLIK przy ZS Nr

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Remont częściowy ul. Sportowej na odcinku 300 mb od ul. Garwolińskiej do ul. Hallera w Łaskarzewie.

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Modernizacja nawierzchni ulicy Przychodniej w Łaskarzewie

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postepowania w trybie przetargu nieograniczonego: na wykonanie modernizacji ulicy Przychodniej w Łaskarzewie "

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:wykonanie remontu częściowego ul. Sportowej na odcinku 300 mb od ul. Garwolińskiej do ul. Hallera w Łaskarzewie"
Powrót