Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Historia zmian : Przetargi 2018
Wersja z: 2018-12-11 08:32:08 Zapisał: Eliza Mikusek

10.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w zlotych równowartości kwoty 30 000 EURO i podanie kosztów związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

06.12.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Łaskarzew"

04.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO i podanie ceny zakupu, dostawy oraz montażu urządzeń multimedialnych, sportowych, stołów oraz gier edukacyjnych do Klubu SENIOR + w Łaskarzewie przy ul. Alejowej w ramach realizacji zadania pn. " Program SENIOR+"

10.10.2018 r.

Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:" Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Zwycięstwa"

10.10.2018 r.

Ogłoszenie  II przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: " Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Konopnickiej"

05.10.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:" Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Malinowej i Kwiatowej w Łaskarzewie"

21.09.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:" Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Zwycięstwa"

21.09.2018 r.

Ogłoszenie z dnia 04.10.2018 r. o zmianie ogłoszenia na zadanie pn.:" Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Konopnickiej" 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn.:" Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Konopnickiej"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:" Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Konopnickiej"

 

13.09.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:" Remont przepompowni ścieków na ul. Słonecznej w Łaskarzewie" 

10.09.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:" Otwarte Strefy Aktywności w Łaskarzewie"

07.09.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: " Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 850 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego"

05.09.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert- sprzęt dla OSP

23.08.2018 r.

Ogłoszenie o 3 przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:" Remont strażnicy OSP w Łaskarzewie- dach"

31.07.2018 r.

Informacja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:" Remont strażnicy OSP w Łaskarzewie"

04.07.2018 r.

Ogłoszenie 2 przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: " Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie ul. Polna"

29.06.2018 r.

Ogłoszenie o 2 przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:" Remont Strażnicy OSP w Łaskarzewie- dach"

28.06.2018 r.

Unieważnienie przetargu na zadanie pn.:" Remont strażnicy OSP w Łaskarzewie- dach"

26.06.2018 r.

Zaproszenie do rokowań w postępowaniu w trybie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami " dzierżawa nieruchomości Miasta Łaskarzew w raz z towarzyszącą im wodociagową i kanalizacyjną infrastrukturą techniczną"

19.06.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartoci nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO i podanie ceny zakupu i dostawy oraz montażu 2 kompletów wyposazenia sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie przy ul. Alejowej 23

13.06.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: " Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul.Polna"

13.06.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Remont Strażnicy OSP w Łaskarzewie- dach"

12.06.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:" Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łaskarzew"

11.06.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Remont budynku Koła Gospodyń SERBIANKI w Łaskarzewie dla potrzeb utworzenia Klubu Senior+

23.05.2018 r.

Ogłoszenie II nieograniczonego ustnego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łaskarzewie

23.05.2018 r.

Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu na wydzierżawienie nieruchomości Miasta Łaskarzew wraz z towarzysząca im wodociągową i kanalizacyjną infrastrukturą techniczą

04.05.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: " Przebudowa dróg gminnych"

01.05.2018 r.

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu na zadanie pn.: " Przebudowa dróg gminnych"

10.04.2018 r.

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu na wydzierżawienie nieruchomości Miasta Łaskarzew wraz z towarzyszącą im wodociągową i kanalizacyjną infrastrukturą techniczną

30.04.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: " Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łaskarzew"

08.03.2018 r.

Zapytaniem o podanie kosztów związanych z pełnieniem obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na ul. Garbarskiej w Łaskarzewie

27.02.2018 r.

Ogłoszenie wykazu zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego na okres 10 lat, położonych w Łaskarzewie wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, będących własnością Miasta Łaskarzew

26.01.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:" Zwiększenie dostępu mieszkańcom Łaskarzewa do infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ciągu pieszo- rowerowego" 

 
Powrót