Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Historia zmian : Przetargi 2019
Wersja z: 2019-09-03 16:22:42 Zapisał: Eliza Mikusek

03.09.2019

Zapytanie ofertowe zadanie pod nazwą: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00- zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

Symulacja kredytu 500 tys.

uchwała XI.68.2019 - kredyt na 500 00000

opinia z RIO

Rb 27S I kw. 2019 r

Rb 28S II kw. 2019

Rb N II kw. 2019

Rb-NDS II kw. 2019

Rb-Z II kw. 2019

bilans jednostek 2018 r.

bilans organu 2018 r.

bilans skonsolidowany 2018 r.

rachunek zysków i strat 2018 r.

Rb - NDS 2018 r.

Rb 27S 2018 r.

Rb 28S 2018 r.

Rb N 2018 r.

Rb PDP 2018 r.

Rb UZ 2018 r.

Rb Z 2018 r.

zestawienie zmian w funduszu 2018 r.

Bilans Jednostek 2017 r.

Bilans organu

bilans skonsolidowany 2017

rachunek zysku i strat 2017

Rb-27S IV kw 2017

Rb-28S IV kw 2017

Rb-N IV kw 2017

Rb-NDS IV kw 2017

Rb-UZ 2017

Rb-Z IV kw 2017

Zmiany w funduszu 2017

bilans jednostek 2016

bilans organu 2016

Bilans skonsolidowany 2016

Rb-27S 2016

Rb-28S 2016

Rb-N 2016

Rb-NDS 2016

Rb-UZ 2016

Rb-Z 2016

R-k zysków i strat 2016

Zestawienie funduszu 2016

bilans 2015

opinia wyk. 2015 str.2

opinia wyk.2015- str.1

Rachunek zysków i strat 2015

Rb-UZ za 2015

Rb-z za 2015

29.08.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dla zamówienia poniżej 30 tys. euro

02.08.2019 r.

Zapytanie ofertowe w posępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO i podanie ceny zakupu oraz dostawy sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaskarzewie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.:" Zapobieganie zagrożeniom środowiskia i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego"

 

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO dotyczące zadania pn.:" Otwarta Strefa Aktywności na Małym Rynku"

Załącznik nr 1 - Projekt OSA

Załącznik nr 2 - SIWZ - zabawki

Załącznik nr 3 - SIWZ - piach

30.07.2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO  dotyczace zadania pn.:" Otwarta Strefa Aktywności na Małym Rynku"

23.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe w posępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO i podanie ceny zakupu oraz dostawy sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaskarzewie

22.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych rownowartości 30 000 EURO dotyczące zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie przy ul. Kolejowej 13"

11.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe w posępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO dotyczące zadania pn.:" Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie przy ul. Kolejowej 13"

Załącznik nr 1- Przedmiar robót

26.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO dotyczace zadania pn.:" Otwarta Strefa Aktywności na Małym Rynku"

Załącznik nr 1- Projekt OSA

Załącznik nr 2- SIWZ-piach

Załącznik nr 3- SIWZ- zabawki

19.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO dotyczące zadania pod nazwą: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Miasta Łaskarzew”

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowo-cenowy

Załącznik Nr 2 - oświadczenie

Załącznik Nr 3 - oświadczenie

Załącznik Nr 4 - umowa

30.01.2019 r.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO i podanie ceny zakupu,dostawy oraz montażu monitora interaktywnego w Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie przy ul. Alejowej 13, w ramach środków pochodzących z projektu "Erasmus+"
Powrót