Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Inne >> Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe 2024

22 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego

16 kwietnia 2024 r.

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta Łaskarzew w dniu 21 kwietnia 2024 r.

09 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

08 kwietnia 2024 r.

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.

02 kwietnia 2024 r.

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta Łaskarzew

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

19 marca 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Łaskarzew zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Łaskarzew zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Łaskarzewie

18 marca 2024 r.

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

12 marca 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie losowania

Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 12 marca 2024 r. w celu powołania w mieście Łaskarzew obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

06 marca 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 06 marca 2024 r. w sprawie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

27 luty 2024 r.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

26 luty 2024 r.

Postanowienie Nr 174/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Nr 175/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

22 luty 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

09 luty 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

05 luty 2024 r.

Obwieszczenie Starosty Powiatu Garwolińskieo z dnia 5 lutego 2024 w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Rady Powiatu Garwolińskiego oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Garwolinie

30 stycznia 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie okręgów wyborczych

29 stycznia 2024 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Paweł Wachnicki
Created: 2024-01-31
Published by: Paweł Wachnicki
Published: 2024-01-31 14:23:19
Visits: 1658
Changelog