Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Inne >> Zamówienia publiczne >> Przetargi >> Protokoły z otwarcia ofert

Protokoły z otwarcia ofert

27.12.2019 r.

Protokół z ponownego badania i oceny punktowej ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.:" Usługa konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociagowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność miasta Łaskarzew w okresie 01.01.2020-31.12.2020"

19.12.2019 r.

Protokół z badania i oceny ofert na zadanie pn.: "Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Laskarzew w okresie 01.01.2020-31.12.2020"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Laskarzew w okresie 01.01.2020-31.12.2020"

18.12.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Laskarzewie ul. Kolejowa 13 w okresie 02.01.2020 r. - 31.12.2020 r."

12.12.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Usługa konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność Miasta Łaskarzew w okresie 01.01.2020-31.12.2020"

26.11.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.:" Udzielenie i obsługa kredytu długotermiowego w wysokości 260 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego"

22.11.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia cyfrowej pracowni językowej do Zespołu Szkół nr 1 w Łaskarzewie przy ul. Alejowej 23"

18.11.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Sprzedaż betonu asfaltowego"

15.10.2019 r.

Protokół z badania i oceny ofert na zadanie pn. „Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na Rynku Małym w Łaskarzewie”

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na Rynku Małym w Łaskarzewie”

04.10.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie - ul. Słowackiego"

11.09.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

13.08.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.:" Otwarta Strefa Aktywności na Małym Rynku"

08.08.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.:" Zapobieganie zagrożeniom środowiska ipoważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego"

29.07.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.:" Zapobieganie zagrożeniom środowiska ipoważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego"

29.07.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.:" Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr w Łaskarzewie przy ul. Kolejowej 13"

12.07.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.:" Otwarta Strefa Aktywności na Malym Rynku"

02.07.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących sie na terenie miasta Łaskarzew"

27.12.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.:" Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew w okresie od 01.01.2019- 31.12.2019 r.

18.12.2018 r. 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.:" Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie, ul. Kolejowa 13 w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

17.12.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.:" Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego  na terenie miasta Łaskarzew w okresie 01.01.2019 r.- 31.12.2019 r.

14.12.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.:" Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Łaskarzew" str. 1

Str. 2

12.12.2018 r. 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.:" Utworzenie i wyposażenie Klubu SENIOR + w Łaskarzewie.

25.10.2018 r.

Protokół z badania i oceny ofert na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Zwycięstwa"

Protokół z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Zwycięstwa"

Protokół z badania i oceny ofert na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Konopnickiej"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Konopnickiej"

22.10.2018 r.

Protokół z badania i oceny ofert na zadanie pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Malinowej i Kwiatowej w Łaskarzewie"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Malinowej i Kwiatowej w Łaskarzewie"

09.10.2018 r.

Protokół z badania i oceny ofert na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Zwycięstwa"

Protokół z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.:" Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Zwycięstwa"

08.10.2018 r.

Protokół z badania i oceny ofert na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Konopnickiej"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Konopnickiej"

18.09.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 850 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego"

17.09.2018 r.

Protokół z badania ofert i wyboru oferty w postępowaniu IBN.ZP.271.1.37.2018 na zadanie pn.: "Dostawa sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaskarzewie"

19.07.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej na terenie miasta Łaskarzew, ul. Polna"

16.07.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.:" Remont strażnicy OSP w Łaskarzewie"

16.07.2018 r.

Sprostowanie omyłki pisarskiej w protokole z badania i oceny punktowej ofert oraz w protokole wyboru oferty na zadanie pn.:" Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łaskarzew, ul. Kopernika, Cicha, Jasna, Projektowana"

11.07.2018 r.

Protokół z badania ofert i oceny punktowej ofert na zadanie pn.:" Przebodowa dróg gminnych na terenie miasta Łaskarzew, ul. Kopernika, ul. Cicha, Jasna i Projektowana"

03.07.2018 r.

Protokół z badania ofert i oceny punktowej ofert na zadanie pn.:" Przebudowa drogi gminnej na terenie miasta Łaskarzew, ul. Polna"

Protokół z badania ofert i oceny punktowej ofert na zadanie pn.:" Przebudowa gróg gminnych na terenie miasta Łaskarzew ul. Kopernika, Jasna, Cicha i Projektowana"

29.06.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert w p[ostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.:" Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie ul. Polna"

28.06.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łaskarzew"

27.06.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.:" Remont budynku Koła Gospodyń "SERBIANKI" w Łaskarzewie dla potrzeb utworzenia Klubu Senior+"

17.05.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łaskarzew"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: Zwiększenie dostępu mieszkańcom Łaskarzewa do infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ciągu pieszo-rowerowego       

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łaskarzewie, a oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4485/6 o pow. 0,3665 ha

       Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

       Wykaz osób uprawnionych do wzięcia udziału w organizowany w dniu 22 grudnia 2017r. przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łaskarzewie, a oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4485/6

       Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew"

Protokół otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulcznego na terenie miasta Łaskarzew w okresie od 01.01.2018- 31.12.2018

pdf button Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Łaskarzew"

 

pdf button Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Modernizacja kotłowni na terenie miasta Łaskarzew"

 

pdf button Protokół z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publiczengo w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew ul. Przychodnia o długości 392 mb od km 0+775 do km 1+ 167"

 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: Pytania i odpowiedzi na pytania do zadania pn. „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Łaskarzew i jego jednostek organizacyjnych w okresie 01.04.2017 r. – 31.03.2020 r.”

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00- zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie

Protokół z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Budowa ściezki ekologiczno-edukacyjnej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: „Budowa instalacji prosumenckich w mieście Łaskarzew”

 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych w Łaskarzewie, ul. Sportowa"

 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: „Program rewitalizacji dla Miasta Łaskarzew”

 Protokół z otwarcia ofert z dnia 28.07.2016 r.  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie"

 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie" w ramach programu "Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjne”

Protokół z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Usługi konserwacji i eksploatacji urządzeń hydroforni i sieci wodociagowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiących własność miasta Łaskarzew"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu nieobjętym działaniem ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni w ZS Nr 1 w Łaskarzewie

 

Protokół z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew”

 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: Wykonanie systemów oddymiania klatek schodowych w budynku Publicznego Przedszkola "Lesny Zakątek" w Łaskarzewie przy ul. Alejowej 23.

 

Protokół z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Sprzedaż i dostawa książek do bibliotek szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie w ramach programu " Książki Naszych Marzeń"

 

 Protokół z otwarcia ofert w postepowaniuu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 200 000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta"

 

 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew ul. Przychodnia o dł. 776 mb od km 0+000 do km 0 + 776"

 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łaskarzewie"

 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew"

 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadrzeczna w Łaskarzewie o długości 150 mb, od km 0+000 do km 0+150” 

 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00- zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”

 

 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej"

 

 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia na zadanie „Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie ul. Kolejowa 13 w okresie 07.01.2015r. – 31.12.2015r.”

 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kompleksie boisk sportwych"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Odbudowa studni kanalizacyjnych oraz odbudowa odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrowskiej i Ściegiennego w Łaskarzewie"

 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. " Wymiana studni kanalizacyjnych oraz wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicy Kusocińskiego i Ściegiennego  w Łaskarzewie"

 

Protokół z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Zakup i dostawa węgla kamiennego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie".

 

  Protokół z otwarcia ofert uzupełniających w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość- w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zajęcia prowadzone w Publicznym Gimnazjum przy zespole szkół Nr 1 w Łaskarzewie"

 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prirytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. zajęcia prowadzone w Publicznym Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prirytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. zajęcia prowadzone w Publicznym Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 2 w Łaskarzewie"

 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodzników w ulicy Zagrodowej i Targowej"- z dnia 05.09.2014 r.

  Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Przebudowa ulic- dróg gminnych w mieście Łaskarzew"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. :Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na pokrycie planowanego deficytu na zadanie pod nazwą Budowa dróg gminnych: 15 Sierpnia, 550 lecia, Solidarności, Kwiatowa, Pamięci Wanat, Jagiełły, Kopernika, Biskupa Łaskarza, Lipowa"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Przebudowa ulicy Klonowej w Łaskarzewie"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Łaskarzewie"- likwidacja barier arcitektonicznych

 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. '' Dowóz uczniów do zespołu Szkół Nr 2 w okresie od 07.01.2014 do 31.12.2014r.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew w ra

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "USŁUGI KONSERWACJI I EKSPOLATACJI OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ HYDROFORNI I SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEK

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Sprzedaż i dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Łaskarzew"

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pn. ""Zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu - Dziecięca akademia przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjn

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pn. " Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pn. " Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 350000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na sfinansowanie wydatków inwest

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pn. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Budowa i zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie w ramach programu Radosna Szkoła"

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn,: ,,USŁUGI KONSERWACJI I EKSPLOATACJI OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ HYDROFORNI I SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI K

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "USŁUGI KONSERWACJI I EKSPOLATACJI OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ HYDROFORNI I SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZAC

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. " Sprzedaż i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzacym jest Miasto Łaskarzew

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Tremomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Spzredaż i dostawa wyposazenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łas

UZUPEŁNIENIE PROTOKOŁU Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pn. " Wykonanie lokalnej sieci komputerowej lan oraz serwerowni wraz z wyposażeniem" stanowiącym część projektu e- Łaska

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pn. " Wykonanie lokalnej sieci komputerowej lan oraz serwerowni wraz z wyposażeniem"

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pn. " Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji"

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pod nazwą: "Sprzedaż i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pod nazwą e- Łaskarzew

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pod nazwą: "Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt. "indywidualizacja nauczania w Łaska

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pod nazwą "Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji"

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pod nazwą "Sprzedaż i dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Łaskarzew.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pod nazwą ,,Przywrócenie hali sportowej funcji centrum sportu i rekreacji

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew"

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pod nazwą: Budowa i zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie w ramach programu Radosna Szkoła"

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pod nazwą: "BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU *MOJE BOISKO - ORLIK 2012* PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŁASKARZEWI

Protokół z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą "Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Łaskarzew w okresie 01.03.2011 r. - 31.12.2012 r."

Protokół z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą ,, NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA ŁASKARZEW ORAZ ADMINISTROWANIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE WYSYPISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŁASKARZEWIE W OKRESIE 04.03.2011r. - 31.12.2012r "

Protokół z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą ,, Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Łaskarzew w okresie 01.04.2011r. - 31.12.2011r.

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:test test222
Created by: Administrator systemu
Created: 2011-02-24 12:27:58
Published by: Administrator systemu
Published: 2011-02-24 12:27:58
Visits: 14183
Changelog