Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Inne >> Zamówienia publiczne >> Przetargi >> Specyfikacja do pobrania

Specyfikacja do pobrania

2018

06.12.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.:" Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Łaskarzew"

10.10.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadnie pn.:" Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Zwycięstwa"

 

Załącznik nr 1 do SIWZ- Profil Zwycięstwa

Załącznik nr 2 do SIWZ- Mapa- przebudowa

Załącznik nr 3 do SIWZ- Przekrój

Załącznik nr 4 do SIWZ- Wymagania ogólne

Załącznik nr 5 do SIWZ- Warstwa wiążąca i wyrównawcza

Załącznik nr 6 do SIWZ-Warstwa ścieralna

Załącznik nr 7 do SIWZ- Ustawienie krawężników

Załącznik nr 8 do SIWZ- Trasa i punkty wysokościowe

Załącznik nr 9 do SIWZ- Ścieki uliczne z kostki

Załącznik nr 10 do SIWZ- Studnie chłonne

Załącznik nr 11 do SIWZ- Roboty ziemne

Załącznik nr 12 do SIWZ- Połączenia międzywarstwowe

Załącznik nr 13 do SIWZ- Podbudowa asfaltowa

Załącznik nr 14 do SIWZ- Pobocze z kruszywa

Załącznik nr 15 do SIWZ- Oznakowanie pionowe

Załącznik nr 16 do SIWZ- Odtworzenie trasy

Załącznik nr 17 do SIWZ- Obrzeża

Załącznik nr 18 do SIWZ- Nawierzchnia ścieralna

Załącznik nr 19 do SIWZ- Kruszywo stabilizowane mechanicznie

Załącznik nr 20 do SIWZ- Krawężniki wszystkie

Załącznik nr 21 do SIWZ-Dolne warstwy i skropienie

Załącznik nr 22 do SIWZ- Przedmiar Robót

Załącznik nr 23 do SIWZ- Obliczenie ilości robót

 

10.10.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.:" Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Konponickiej"

 

Załącznik nr 1 do SIWZ- Model 1

Załącznik nr 2 do SIWZ- Model 2

Załącznik nr 3 do SIWZ- Opis

Załącznik nr 4 do SIWZ- Orientacja

Załącznik nr 5 do SIWZ- Profil normalny

Załącznik nr 6 do SIWZ- Profil podłużny

Załącznik nr 7 do SIWZ- Przedmiar robót

Załącznik nr 8 do SIWZ- Obrzeża

Załącznik nr 9 do SIWZ- Kruszywo stabilizowane mechanicznie

Załącznik nr 10 do SIWZ- Krawężniki wszystkie

Załącznik nr 11 do SIWZ- Chodniki wszystkie

Załącznik nr 12 do SIWZ-Wymagania ogólne

Załącznik nr 13 do SIWZ- Ustawienia krawężników

Załącznik nr 14 do SIWZ- Trasa i punkty wysokościowe

Załącznik nr 15 do SIWZ- Ściek uliczny z kostki

Załącznik nr 16 do SIWZ- Studnie chłonne

Załącznik nr 17 do SIWZ- Rura pod zjazdem poliur

Załącznik nr 18 do SIWZ- Rowy

Załącznik nr 19 do SIWZ- Roboty ziemne

Załącznik nr 20 do SIWZ- Przepusty pod koroną drogi

Załącznik nr 21 do SIWZ- Przepusty pod zjazdami

Załącznik nr 22 do SIWZ- Pobocze z kruszywa

Załącznik nr 23 do SIWZ- Oznakowanie pionowe

Załącznik nr 24 do SIWZ- Odtworzenie trasy

 

 

05.10.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Malinowej i Kwiatowej w Łaskarzewie"

Załącznik nr 1 do SIWZ- Opinia geotechniczna- dokumentacja badań podłoża gruntowego

Załącznik nr 2 do SIWZ- przedmiar robót

Załącznik nr 3 do SIWZ- specyfikacje techniczne

21.09.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Zwycięstwa"

Załącznik nr 1 do SIWZ- Profil Zwycięstwa

Załącznik nr 2 do SIWZ- Mapa- przebudowa

Załącznik nr 3 do SIWZ- Przekrój

Załącznik nr 4 do SIWZ- Wymagania ogólne

Załącznik nr 5 do SIWZ- Warstwa wiążąca i wyrównawcza

Załącznik nr 6 do SIWZ-Warstwa ścieralna

Załącznik nr 7 do SIWZ- Ustawienie krawężników

Załącznik nr 8 do SIWZ- Trasa i punkty wysokościowe

Załącznik nr 9 do SIWZ- Ścieki uliczne z kostki

Załącznik nr 10 do SIWZ- Studnie chłonne

Załącznik nr 11 do SIWZ- Roboty ziemne

Załącznik nr 12 do SIWZ- Połączenia międzywarstwowe

Załącznik nr 13 do SIWZ- Podbudowa asfaltowa

Załącznik nr 14 do SIWZ- Pobocze z kruszywa

Załącznik nr 15 do SIWZ- Oznakowanie pionowe

Załącznik nr 16 do SIWZ- Odtworzenie trasy

Załącznik nr 17 do SIWZ- Obrzeża

Załącznik nr 18 do SIWZ- Nawierzchnia ścieralna

Załącznik nr 19 do SIWZ- Kruszywo stabilizowane mechanicznie

Załącznik nr 20 do SIWZ- Krawężniki wszystkie

Załącznik nr 21 do SIWZ-Dolne warstwy i skropienie

Załącznik nr 22 do SIWZ- Przedmiar Robót

Załącznik nr 23 do SIWZ- Obliczenie ilości robót

21.09.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Konopnickiej"

Załącznik nr 1 do SIWZ- Model 1

Załącznik nr 2 do SIWZ- Model 2

Załącznik nr 3 do SIWZ- Opis

Załącznik nr 4 do SIWZ- Orientacja

Załącznik nr 5 do SIWZ- Profil normalny

Załącznik nr 6 do SIWZ- Profil podłużny

Załącznik nr 7 do SIWZ- Przedmiar robót

Załącznik nr 8 do SIWZ- Obrzeża

Załącznik nr 9 do SIWZ- Kruszywo stabilizowane mechanicznie

Załącznik nr 10 do SIWZ- Krawężniki wszystkie

Załącznik nr 11 do SIWZ- Chodniki wszystkie

Załącznik nr 12 do SIWZ-Wymagania ogólne

Załącznik nr 13 do SIWZ- Ustawienia krawężników

Załącznik nr 14 do SIWZ- Trasa i punkty wysokościowe

Załącznik nr 15 do SIWZ- Ściek uliczny z kostki

Załącznik nr 16 do SIWZ- Studnie chłonne

Załącznik nr 17 do SIWZ- Rura pod zjazdem poliur

Załącznik nr 18 do SIWZ- Rowy

Załącznik nr 19 do SIWZ- Roboty ziemne

Załącznik nr 20 do SIWZ- Przepusty pod koroną drogi

Załącznik nr 21 do SIWZ- Przepusty pod zjazdami

Załącznik nr 22 do SIWZ- Pobocze z kruszywa

Załącznik nr 23 do SIWZ- Oznakowanie pionowe

Załącznik nr 24 do SIWZ- Odtworzenie trasy

 

13.09.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn.: " Remont przepompowni ścieków na ul. Słonecznej w Łaskarzewie"

10.09.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn.:" Otwarte Strefy Aktywności w Łaskarzewie"

Załącznik nr 1 do SIWZ- OSA Łaskarzew Rynek 200

Załącznik nr 2 do SIWZ- OSA Łaskarzew Rynek 500

Załącznik nr 3 do SIWZ- OSA Łaskarzew- opis techniczny

Załącznik nr 4 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 5 do SIWZ- Kosztorys ślepy

 

07.09.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 850 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego"

 

Załącznik nr 1 do SIWZ- Bilans 2015

Załącznik nr 2 do SIWZ- Opinia z wykonania budżetu 2015 str. 1

Załącznik nr 3 do SIWZ- Opinia z wykonania budżetu 2015 str.2

Załącznik nr 4 do SIWZ- Rachunek zysków i strat 2015

Załącznik nr 5 do SIWZ- Rb-UZ 2015

Załącznik nr 6 do SIWZ- Rb-Z 2015

Załącznik nr 7 do SIWZ-Bilans skonsolidowany 2016 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ- Rb-27S 2016 r.

Załącznik nr 9 do SIWZ- Rb-28S 2016 r.

Załącznik nr 10 do SIWZ- Rb-N 2016 r.

Załącznik nr 11 do SIWZ- Rb-NDS 2016

Załącznik nr 12 do SIWZ- Rb-UZ 2016

Załącznik nr 13 do SIWZ- Rb-Z 2016

Załącznik nr 14 do SIWZ- Rachunek Zysków i Strat 2016

Załącznik nr 15 do SIWZ- Zestawienie funduszu 2016

Załącznik nr 16 do SIWZ- Bilans jednostek 2017

Załącznik nr 17 do SIWZ- Bilans organu 2017

Załącznik nr 18 do SIWZ- Rachunek zysków i strat 2017

Załącznik nr 19 do SIWZ- Rb-27S 2017

Załącznik nr 20 do SIWZ-Rb-28S 2017

Załącznik nr 21 do SIWZ- Rb-N 2017

Załącznik nr 22 do SIWZ- Rb-NDS 2017

Załącznik nr 23 do SIWZ- Rb-UZ 2017

Załącznik nr 24 do SIWZ-Rb-Z 2017

Załącznik nr 25 do SIWZ- Zmiany funduszu 2017

Załącznik nr 26 do SIWZ- Opinia WPF 2017

Załącznik nr 27 do SIWZ-Opinia WPF na 2017- projekt

Załącznik nr 28 do SIWZ- WPF na 2017

Załącznik nr 29 do SIWZ-WPF 2017

Załącznik nr 30 do SIWZ- WPF 2017 ze zmianami

Załącznik nr 31 do SIWZ- Uchwała nr XXXV/205/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego  deficytu budżetowego

Załącznik nr 32 do SIWZ- Uchwała nr XXXIV/200/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018-2025

Załącznik nr 33 do SIWZ-Uchwała nr XXXV/207/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Załącznik nr 34 do SIWZ- WPF 2018 ze zmianami

Załącznik nr 35 do SIWZ-WPF 2018-2027 - zmiany

Załącznik nr 36 do SIWZ- Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu

Załącznik nr 37 do SIWZ- Opinia RIO  o wykonaniu budżetu za 2017 r.

Załącznik nr 38 do SIWZ- Rb-27S za I półrocze 2018 r.

Załącznik nr 39 do SIWZ- Rb-28S za I półrocze 2018 r.

Załącznik nr 40 do SIWZ- Rb-NDS za I półrocze 2018

Załącznik nr 41 do SIWZ- Rb-N za I półrocze 2018

Załącznik nr 42 do SIWZ- Rb-Z za I półrocze 2018

Załącznik nr 43 do SIWZ- Uchwała nr XXXIV/201/2017  Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2017 r.  w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

Załącznik nr 44 do SIWZ- Uzasadnienie do budżetu na 2018 r.

Załącznik nr 45 do SIWZ- Tabela 1 Planowane dochody 2018 r.

Załącznik nr 46 do SIWZ- Tabela 2 Planowane wydatki 2018 r.

Załącznik nr 47 do SIWZ- Tabela 3 Limity wydatków majątkowych 2018 r.

Załącznik nr 48 do SIWZ- Tabela 4 Plan finansowy na zadania zlecone 2018

Załącznik nr 49 do SIWZ- Tabela 5 Przychody i rozchody budżetu na 2018 r.

Załącznik nr 50 do SIWZ- Tabela 6 Zestawienie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami 2018

 Załącznik nr 51 do SIWZ- Tabela 7 Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2018

Załącznik nr 52 do SIWZ- Dotacje udzielone podmiotom 2018 r.

Załącznik nr 53 do SIWZ- Rb- N Zbiorcze zestawienie należności jednostek podległych I półrocze 2018

Załącznik nr 54 do SIWZ- Rb-Z Zbiorcze zestawienie zobowiązań jednostek podległych I półrocze 2018

Załącznik nr 55 do SIWZ- Opinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018

 

23.08.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn.:" Remont straznicy OSP w Łaskarzewie- dach"

Załącznik nr 1 do SIWZ- dach OSP- kosztorys nakładczy

04.07.2018 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania pn.:" Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie- ul. Polna"

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

29.06.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn.: Remont Strażnicy OSP w Łaskarzewie- dach"

Załącznik nr do SIWZ- kosztorys

13.06.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Polna"

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

13.06.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn.: " Remont Straznicy OSP w Łaskarzewie- dach"

12.06.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łaskarzew"

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.06.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn.: " Remont budynku Koła Gospodyń SERBIANKI w Łaskarzewie dla potrzeb utworzenia Klubu Senior+"

Załącznik nr 1 do SIWZ- Rys. nr 1

Załącznik nr 2 do SIWZ- Rys. nr 2

Załącznik nr 3 do SIWZ- Rys. nr 3

Załącznik nr 4 do SIWZ- Rys. nr 4

Załącznik nr 5 do SIWZ- opis

Załącznik nr 6 do SIWZ-kosztorys ślepy

Załącznik nr 7 do SIWZ

04.05.2018 r.

Uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn.: " Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łaskarzew"

01.05.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn.: " Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łaskarzew"

Załącznik nr 1 do SIWZ- ul. Kopernika- przekrój 

Załącznik nr 2 do SIWZ- ul. Kopernika- przedmiar robót

Załącznik nr 3 do SIWZ- ul. Cicha- dokumentacja techniczna

Załącznik nr 4 do SIWZ- ul. Cicha- przekrój poprzeczny nr 1

Załącznik nr 5 do SIWZ- ul. Cicha- przekrój poprzeczny nr 2

Załącznik nr 6 do SIWZ- ul. Cicha- przedmiar robót

Załącznik nr 7 do SIWZ- ul.Projektowana- dokumentacja techniczna

Załącznik nr 8 do SIWZ- ul. Projektowana- przekrój poprzeczny

Załącznik nr 9 do SIWZ- ul. Projektowana- przedmiar robót

Załącznik nr 7 do SIWZ- ul.Jasna- dokumentacja techniczna

Załącznik nr 8 do SIWZ- ul. Jasna- przekrój poprzeczny

Załącznik nr 9 do SIWZ- ul. Jasna- przedmiar robót

Załącznik do SIWZ

Załącznik do SIWZ

Załącznik do SIWZ

 

26.01.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zadania pn.:" Zwiększenie dostępu mieszkańcom Łaskarzewa do infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ciągu pieszo- rowerowego"

OPIS techniczny do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ- obliczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ- orientacja

Załącznik nr 3 do SIWZ- profil podłużny

Załącznik nr 4 do SIWZ- przekrój normalny

Załącznik nr 5 do SIWZ- szczegóły

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ- przedmiar robót

Załącznik nr 9 do SIWZ- mapa

Załącznik nr 10 do SIWZ- mapa 2

04.12.2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zadania pn.:" Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew"

 

02.10.2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zadania pn.:" Modernizacja kotłowni na terenie miasta Łaskarzew"- Dostawa pieców

 

31.07.2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.:"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew ul. Przychodnia o długości 392 mb od km 0+775 do km 1+167"

Załącznik nr 1 do SIWZ- Przedmiar robót

Załącznik nr 2 do SIWZ- SST Koryto

Załącznik nr 3 do SIWZ-SST Oczyszczenie i skropienie

Załącznik nr 4 do SIWZ- SST Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Załącznik nr 5 do SIWZ- SST Roboty ziemne ogólne

 

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

 

Załącznik nr 8 do SIWZ- SST Warstwa odsączająca

Załącznik nr 9 do SIWZ- SST Wymagania ogólne

Załącznik nr 10 do SIWZ- SST Beton asfaltowy nowy

Załącznik nr 11 do SIWZ- SST Roboty pomiarowe

Załącznik nr 12 do SIWZ- Szczegółowe specyfikacje techniczne

 

 

06.02.2017

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia na zadanie pn.: " Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz zobowiązań z tytułu zaciagnietych kredytów i pożyczek"

Załącznik nr 1 do SIWZ- Bilans za 2014

Załącznik nr 2 do SIWZ- Rb27S 2014

Załącznik nr 3 do SIWZ- Rb28S 2014

Załącznik nr 4 do SIWZ- Rb-N 2014

Załącznik nr 5 do SIWZ- RbNDS 2014

Załącznik nr 6 do SIWZ-RBUZ 2014

Załącznik nr 7 do SIWZ- RbZ 2014

Załącznik nr 8 do SIWZ- WPF 29.12.2014

Załącznik nr 9 do SIWZ- Bilans 2015

Załącznik nr 10 do SIWZ- Opinia z wykonania budżetu 2015 str. 1

Załącznik nr 11 do SIWZ- Opinia z wykonania budżetu 2015 str.2

Załącznik nr 12 do SIWZ- Rachunek zysków i strat 2015

Załącznik nr 13 do SIWZ- Rb-UZ 2015

Załącznik nr 14 do SIWZ- Rb-Z 2015

Załącznik nr 15 do SIWZ- RIO 1

Załącznik nr 16 do SIWZ- RIO 2

Załącznik nr 17 do SIWZ- RIO-Si 2015

Załącznik nr 19 do SIWZ- Rb 27 S III kw 2016

Załącznik nr 20 do SIWZ- Rb28S III kw 2016

Załącznik nr 21 do SIWZ- Rb-N III kw 2016

Załącznik nr 22 do SIWZ- Rb-NDS III kw 2016

Załącznik nr 23 do SIWZ- Rb-Z III kw 2016

Załącznik nr 24 do SIWZ- Opinia RIO wyk za I półrocze 2016 str. 1

Załącznik nr 25 do SIWZ- WPF na 31.12.2016

Załącznik nr 26 do SIWZ- Uchwała kredyt

Załącznik nr 27 do SIWZ- Opinia RIO

Załącznik nr 28 do SIWZ- Opinia WPF 2017- projekt

Załącznik nr 29 do SIWZ- Opinia WPF 2017

Załącznik nr 30 do SIWZ- WPF 2017 ze zmianami

Załącznik nr 31 do SIWZ- WPF 2017

Załącznik nr 32 do SIWZ- WPF na 2017

Załącznik nr 33 do SIWZ- Opinia projektu budżetu na 2017

Załącznik nr 34 do SIWZ- Tabela nr 1- Plan dochodów

Załącznik nr 35 do SIWZ- Tabela nr 2- Plan wydatków

Załącznik nr 36 do SIWZ- Tabela nr 3- Limity wydatków inwestycyjnych na 2017 r.

Załącznik nr 37 do SIWZ- Tabela nr 4- Plan finansowy- zadania zlecone

Załącznik nr 38 do SIWZ- Tabela nr 5- Przychody 2017

Załącznik nr 39 do SIWZ- tabela nr 6- Gospodarowanie odpadami

Załącznik nr 40 do SIWZ- Tabela nr 7- Plan fin. alk.

Załącznik nr 41 do SIWZ- Uchwała Nr XXIV/138.2017- zm. w budżecie 2017

Załącznik nr 42 do SIWZ- Uchwała budzet na 2017

Załącznik nr 43 do SIWZ- Uzasadnieni budżetu 2017

Załącznik nr 44 do SIWZ- Dotacja dla podmiotów

 

 

 

23.09.2016 r.

alt Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"

Załacznik nr 1 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"- decyzja nr 409/2016

Załacznik nr 2 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"- decyzja nr 423/2016

Załacznik nr 3 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"- PBW_instalacja co_rozdział_Łaskarzew_ZS

Załacznik nr 4 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"- PRZEDMIAR_rozdział instalacji co

Załacznik nr 5 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"- rys_1_instalacja co_przyziemie

Załacznik nr 6 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"-rys_2_instalacja co_2 piętro

Załacznik nr 7 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"-rys_3_instalacja co_rozwinięcie

Załacznik nr 8 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"- STWiORB_rozdział instalacji c.o._ZS_Łaskarzew

Załacznik nr 9 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"-PBW_kotłownia gazowa_Łaskarzew_ZS

Załacznik nr 10 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"-PRZEDMIAR_kotłownia gazowa_Łaskarzew_ZS

 

Załacznik nr 11 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"-rys_1_zagospodarowanie terenu

 

Załacznik nr 12 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"-rys_1_zagospodarowanie terenu_Z GRANICĄ ODDZIAŁYWANIA

 

Załacznik nr 13do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"-rys_2_schemat technologiczny kotłowni

 

Załacznik nr 14 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"- rys_3_rzut i przekrój kotłowni

 

Załacznik nr 15 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"-rys_4_aksonometria gazu

 

Załacznik nr 16 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"-rys_5_szafka na MAG

 

Załacznik nr 17 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"- rys_6_schemat montażowy_gaz

 

Załacznik nr 18 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"- rys_E01

Załacznik nr 19 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"-rys_E02

Załacznik nr 20 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"-rys_E03

Załacznik nr 21 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"-rys_E04

Załacznik nr 22 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"-rys_E05

Załacznik nr 23 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"-rys_E06

Załacznik nr 24 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"-str_40_kotłownia_podmiana

Załacznik nr 25 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"-STWiORB_kotłownia_gazowa_ELEKTRYKA_ZS_Łaskarzew

Załacznik nr 26 do SIWZ na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"-STWiORB_kotłownia_gazowa_ZS_Łaskarzew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.09.2016 r.

alt Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie”

alt Załącznik nr 1 do SIWZ na zadanie pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie” - projekt

alt Załącznik nr 2 do SIWZ na zadanie pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie” - kosztorys nakładczy

alt Załącznik nr 3 do SIWZ na zadanie pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie” - mapa

 

26.07.2016 r.

alt Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: " Przebudowa dróg gminnych w Łaskarzewie, ul. Sportowa"

alt Załącznik Nr 1 do SIWZ na zadanie pn.: "Przebudowa dróg gminnych w Łaskarzewie, ul. Sportowa"- Szczegółowe specyfikacje

alt Załącznik Nr 2 do SIWZ na zadanie pn.: "Przebudowa dróg gminnych w Łaskarzewie, ul. Sportowa"- Zakres robót

alt Załącznik Nr 3 do SIWZ na zadanie pn.: "Przebudowa dróg gminnych w Łaskarzewie, ul. Sportowa"- SST- Wymagania ogólne

alt Załącznik Nr 4 do SIWZ na zadanie pn.: "Przebudowa dróg gminnych w Łaskarzewie, ul. Sportowa"- SST- nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa wiążąca

alt Załącznik Nr 5 do SIWZ na zadanie pn.: "Przebudowa dróg gminnych w Łaskarzewie, ul. Sportowa"- SST- nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna

alt Załącznik Nr 6 do SIWZ na zadanie pn.: "Przebudowa dróg gminnych w Łaskarzewie, ul. Sportowa"- SST- Roboty ziemne ogólne

alt Załącznik Nr 7 do SIWZ na zadanie pn.: "Przebudowa dróg gminnych w Łaskarzewie, ul. Sportowa"- SST- Wykopy w gruntach nieskalistych

altZałącznik Nr 8 do SIWZ na zadanie pn.: "Przebudowa dróg gminnych w Łaskarzewie, ul. Sportowa"- SST- Oczyszczenie i skropienie

alt Załącznik nr 9 do SIWZ na zadanie pn.: " Przebudowa dróg gminnych w Łaskarzewie, ul. Sportowa" - Mapa i przekroje

altZałącznik nr 10 do SIWZ na zadanie pn.: "Przebudowa dróg gminnych w Łaskarzewie, ul. Sportowa"- Przedmiar robót

 

 

alt Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. " Budowa ścieżki ekologiczno- edukacyjnej w Łaskarzewie"

Załącznik nr 1 do SIWZ na zadanie pn. "Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie"- opis projektu

Załącznik nr 2 do SIWZ na zadanie pn. "Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie"- kosztorys nakładczy

 

 

alt Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. " Budowa ścieżki ekologiczno- edukacyjnej w Łaskarzewie"

Załącznik nr 1 do SIWZ na zadanie pn. "Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie"- opis projektu

Załącznik nr 2 do SIWZ na zadanie pn. "Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie"- Strona tytułowa projektu budowy infrastruktury

Załącznik nr 3 do SIWZ na zadanie pn. "Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie"- Spis treści

Załącznik nr 4 do SIWZ na zadanie pn. "Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie"- mapa Model

Załącznik nr 5 do SIWZ na zadanie pn. "Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie"- kosztorys nakładczy

 

alt Specyfikacja istotnych warunków Zamówienia na zadanie pn. : " Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew"

alt Załącznik nr 1 do SIWZ na zadanie " Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew"- wykaz ulic, mapa

      Załącznik nr 2 do SIWZ na zadanie " Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew"- punkty adresowe

 

alt Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: " Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Miasta Łaskarzew w wysokości 200 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta"- ogłoszenie BZP nr 261854-2015.

alt Załącznik nr 1 do SIWZ- BZP 261854-2015: Zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta

altZałącznik nr 2 do SIWZ- BZP 261854-2015: Uchwała Nr XII/88/2011  Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łaskarzew

alt Załącznik nr 3 do SIWZ- BZP 261854-2015: Bilans JST XII 2013

altZałącznik nr 4 do SIWZ- BZP 261854-2015: Sprawozdanie Rb-27 S 2013

altZałącznik nr 5 do SIWZ- BZP 261854-2015: Sprawozdanie Rb-28 S 2013

altZałącznik nr 6 do SIWZ- BZP 261854-2015: Sprawozdanie Rb-N 2013

altZałącznik nr 7 do SIWZ- BZP 261854-2015: Sprawozdanie Rb-NDS 2013

altZałącznik nr 8 do SIWZ- BZP 261854-2015: Sprawozdanie Rb-UN 2013

altZałącznik nr 9 do SIWZ- BZP 261854-2015: Sprawozdanie Rb-UZ 2013

altZałącznik nr 10 do SIWZ- BZP 261854-2015: Sprawozdanie Rb-Z  2013

altZałącznik nr 11do SIWZ- BZP 261854-2015: Wieloletnia Prognoza Finansowa XII 2013

altZałącznik nr 12 do SIWZ- BZP 261854-2015: Bilans JST XII 2014

altZałącznik nr 13 do SIWZ- BZP 261854-2015: Sprawozdanie Rb-27S 2014

altZałącznik nr 14 do SIWZ- BZP 261854-2015: Sprawozdanie Rb-28S 2014

altZałącznik nr 15 do SIWZ- BZP 261854-2015: Sprawozdanie Rb-N 2014

altZałącznik nr 16 do SIWZ- BZP 261854-2015: Sprawozdanie Rb-NDS 2014

altZałącznik nr 17 do SIWZ- BZP 261854-2015: Sprawozdanie Rb-UZ 2014

altZałącznik nr 18 do SIWZ- BZP 261854-2015: Sprawozdanie Rb-Z 2014

altZałącznik nr 19 do SIWZ- BZP 261854-2015: Wieloletnia prognoza Finansowa XII 2014

altZałącznik nr 20 do SIWZ- BZP 261854-2015: Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015-2024

altZałącznik nr 21 do SIWZ- BZP 261854-2015: Uchwała Nr IX/46/2015 rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

altZałącznik nr 22 do SIWZ- BZP 261854-2015: Opinia RIO Uchwała nr Si.280.2015 z dnia 1 września 2015 r. o możliwosci spłaty kredytu

altZałącznik nr 23 do SIWZ- BZP 261854-2015: Opinia RIO Uchwała nr Si.304.2015 z dnia 9 wrzesnia 2015 r. - wykonanie budżetu za I półrocze 2015 r.

altZałącznik nr 24 do SIWZ- BZP 261854-2015: Sprawozdanie Rb-27S czerwiec 2015

altZałącznik nr 25 do SIWZ- BZP 261854-2015: Sprawozdanie Rb-28S czerwiec 2015

altZałącznik nr 26 do SIWZ- BZP 261854-2015: Sprawozdanie Rb-N czerwiec 2015

altZałącznik nr 27 do SIWZ- BZP 261854-2015: Sprawozdanie Rb-NDS czerwiec 2015

altZałącznik nr 28 do SIWZ- BZP 261854-2015: Sprawozdanie Rb-Z czerwiec 2015

altZałącznik nr 29 do SIWZ- BZP 261854-2015: Tabela nr 1 WPF

altZałącznik nr 30 do SIWZ- BZP 261854-2015: Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2015-2024

altZałącznik nr 31 do SIWZ- BZP 261854-2015: Uchwała Nr III/11/2014 rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2015

altZałącznik nr 32 do SIWZ- BZP 261854-2015: Uchwała RIO nr Si.428.2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wiloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2015-2024

altZałącznik nr 33 do SIWZ- BZP 261854-2015: Uchwała RIO nr Si.429.2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2015

altZałącznik nr 34 do SIWZ- BZP 261854-2015: Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Miasta łaskarzew z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budzetu miasta

 

 

 

altSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew ul. Przychodnia dł. 776 mb od km 0+000 do km 0+776

altZałącznik nr 1 do SIWZ- mapa 1

altZałącznik nr 2 do SIWZ- profil podłużny

altZałącznik nr 3 do SIWZ- projekt

altZałącznik nr 4 do SIWZ- przedmiar

altZałącznik nr 5 do SIWZ- przekrój normalny

 

 

alt Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. " Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne w Łaskarzewie"- IBN.ZP.271.5.2015 z dn. 25.08.2015

alt Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót dla projektu: " Określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów innch niz niebezpieczne i obojetne wraz z okresleniem technicznego sposobu jego zamknięcia w miejscowości Łaskarzew na działce nr geodezyjny 2036/2"

alt Rekultywacja rys. 1

alt Rekultywacja rys. 2

alt Rekultywacja rys. 3

alt Rekultywacja rys. 4

alt Rekultywacja rys. 5

alt Rekultywacja rys. 5/1

alt Rekultywacja rys. 6

alt Rekultywacja rys. 7

alt Rekultywacja rys. 8

alt Rekultywacja rys. 9

alt Rekultywacja rys. 10

alt Rekultywacja rys. 11

alt Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów w m. Łaskarzew

alt Projekt rekultywacji składowiska odpadów w m. Łaskarzew

alt Przedmiar robót- rekultywacja składowiska odpadów w m. Łaskarzew

 altWzór umowy- rekultywacja składowiska odpadów w m. Łaskarzew

 

alt Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. " Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew"

alt Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadrzeczna w Łaskarzewie o długości 150 mb, od km 0+000 do km 0+150”

alt Projekt budowlany do zadania pn. „Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadrzeczna w Łaskarzewie o długości 150 mb, od km 0+000 do km 0+150” 

alt Projekt budowlany do zadania pn. „Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadrzeczna w Łaskarzewie o długości 150 mb, od km 0+000 do km 0+150” - mapa

alt Załącznik do zadania pn. „Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadrzeczna w Łaskarzewie o długości 150 mb, od km 0+000 do km 0+150” – przedmiar robót

alt Załącznik do zadania pn. „Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadrzeczna w Łaskarzewie o długości 150 mb, od km 0+000 do km 0+150” – kosztorys ślepy

alt Załącznik do zadania pn. „Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadrzeczna w Łaskarzewie o długości 150 mb, od km 0+000 do km 0+150” – operat wodnoprawny

alt Załącznik do zadania pn. „Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadrzeczna w Łaskarzewie o długości 150 mb, od km 0+000 do km 0+150” – operat wodnoprawny (1)

alt Załącznik do zadania pn. „Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadrzeczna w Łaskarzewie o długości 150 mb, od km 0+000 do km 0+150” – operat wodnoprawny (2)

alt Załącznik do zadania pn. „Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadrzeczna w Łaskarzewie o długości 150 mb, od km 0+000 do km 0+150” – operat wodnoprawny (3)

alt Załącznik do zadania pn. „Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadrzeczna w Łaskarzewie o długości 150 mb, od km 0+000 do km 0+150” – operat wodnoprawny (4)

alt Załącznik do zadania pn. „Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadrzeczna w Łaskarzewie o długości 150 mb, od km 0+000 do km 0+150” – operat wodnoprawny (5)

 

 

alt Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na " Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"

Załącznik nr 1 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- opinia RIO z wykonania budżetu za 2013 rok

Załącznik nr 2 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- Bilans za 2013 rok.

Załącznik nr 3 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- Rb- 27S za 2013 r.

Załącznik nr 4 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- Rb-28S-2013 r.

Załącznik nr 5 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"-RbN 2013 r.

Załącznik nr 6 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- RbNDS 2013 r.

Załącznik nr 7 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- RbUN 2013 r.

Załącznik nr 8 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- RbUZ 2013 r.

Załącznik nr 9 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- Rb-Z 2013 r.

Załącznik nr 10 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- Wieloletnia Prognoza Finansowa- grudzień 2013

Załącznik nr 11 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"-opinia RIO z wykonania budżetu za 2014 r.

Załącznik nr 12 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- Bilans za 2014 r.

Załącznik nr 13 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- Rb 27 S 2014 r.

Załącznik nr 14 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- Rb 28S 2014 r.

Załącznik nr 15 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- RbN 2014

Załącznik nr 16 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- RbNDS 2014

Załącznik nr 17 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- RbUZ 2014

Załącznik nr 18 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"-RbZ 2014

Załącznik nr 19 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- Wieloletnia Prognoza Finansowa- grudzień 2014

Załącznik nr 20 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- Uchwała RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu

Załącznik nr 21 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r.

Załącznik nr 22 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie o WPF miasta Łaskarzew na lata 2015-2024

Załącznik nr 23 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2015 r.

Załącznik nr 24 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024

Załącznik nr 25 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciagnietych kredytów i pożyczek

Załącznik nr 26 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2015-2024

Załącznik nr 27 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Załącznik nr 28 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- Uchwała Nr XII/88/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łaskarzew

Załącznik nr 29 do SIWZ na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"- Zarządzenie Nr OR.0050.48.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew

 

 

 

 

alt Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej"

alt Załącznik nr 1 do SIWZ- Kosztorys ofertowy ul. Zagrodowej

alt Załącznik nr 2 do SIWZ- Kosztorys ofertowy ul. Targowej

alt Załącznik nr 3 do SIWZ- dokumentacja projektowa ul. Zagrodowa i Targowa

altZałącznik Nr 4 do SIWZ- projekt organizacji ruchu- ul. Zagrodowa i Targowa

 

alt Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia na "Podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców Łaskarzewa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kompleksie boisk sportowych"

altZałącznik nr 1 do SIWZ "Podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców Łaskarzewa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kompleksie boisk sportowych"- mapa terenu

alt Załącznik nr 2 do SIWZ "Podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców Łaskarzewa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kompleksie boisk sportowych"- przedmiar

alt Załącznik nr 3 do SIWZ "Podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców Łaskarzewa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kompleksie boisk sportowych" -kosztorys ofertowy

 

 alt Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na " Odbudowę Studni Kanalizacyjnych oraz odbudowę odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiej i Ściegiennego w Łaskarzewie"

alt Załącznik Nr 1 do SIWZ na " Odbudowę studni kanalizacyjnych oraz odbudowę odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiej i Ściegiennego w Łaskarzewie"- kosztorys ślepy ul. Dąbrowska

altZałącznik Nr 2 do SIWZ na " Odbudowę studni kanalizacyjnych oraz odbudowę odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiej i Ściegiennego w Łaskarzewie"- kosztorys ślepy ul. Ściegiennego

altZałącznik Nr 3 do SIWZ na " Odbudowę studni kanalizacyjnych oraz odbudowę odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiej i Ściegiennego w Łaskarzewie"- mapy

 

 

altSpecyfikacja Istotnych Warunkóów Zamówienia na " Wymianę studni kanalizacyjnych oraz  wymianę odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego i Ściegiennego w Łaskarzewie"

alt Załącznik Nr 1 do SIWZ na "Wymianę studni kanalizacyjnych oraz wymianę odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego i Ściegiennego w Łaskarzewie"

alt Załącznik Nr 2 do SIWZ na "Wymianę studni kanalizacyjnych oraz wymianę odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego i Ściegiennego w Łaskarzewie".- mapa

alt Załącznik Nr 3 do SIWZ na "Wymianę studni kanalizacyjnych oraz wymianę odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego i Ściegiennego w Łaskarzewie"- kosztorys ślepy.

 

altSpecyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia na "Sprzedaż i dostawę węgla kamiennego do Zespołu Szkół nr 1 w Łaskarzewie"

 

 

 

 altSprostowanie do SIWZ- 2 ogłoszenie na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej"

altSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę  miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej"- 2 ogłoszenie

 

altZałącznik nr 1 do SIWZ  na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprze budowę miejsc postojowych i chodnikow w ulicy Zagrodowej i Targowej" PROJEKT- 2 ogłoszenie

alt Załącznik nr 2 do SIWZ na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej"- Przedmiar ul. Targowa- 2 ogłoszenie

alt Załącznik nr 3 do SIWZ na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej"- Przedmiar ul. Zagrodowa- 2 ogłoszenie

alt Załącznik nr 4 do SIWZ na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej"- Kosztorys ślepy ul. Targowa- 2 ogłoszenie

alt Załącznik nr 5 do SIWZ na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej"- kosztorys ślepy ul. Zagrodowa- 2 ogłoszenie

pdf button Załącznik Nr 6 do SIWZ na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej"- Projekt uprosczony wykonawczy- Opis- 2 ogłoszenie

 

 

altSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę  miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej"

alt Sprostowanie ws Wadium

altZałącznik nr 1 do SIWZ  na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprze budowę miejsc postojowych i chodnikow w ulicy Zagrodowej i Targowej" PROJEKT

alt Załącznik nr 2 do SIWZ na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej"- Przedmiar ul. Targowa

alt Załącznik nr 3 do SIWZ na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej"- Przedmiar ul. Zagrodowa

alt Załącznik nr 4 do SIWZ na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej"- Kosztorys ślepy ul. Targowa

alt Załącznik nr 5 do SIWZ na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej"- kosztorys ślepy ul. Zagrodowa

pdf button Załącznik Nr 6 do SIWZ na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej"- Projekt uprosczony wykonawczy- Opis

 

 

altSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na " Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew"

alt Załącznik nr 1 do SIWZ na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew-  Uchwała Nr XXVI/180/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 grudnia 2012 r.

alt Załącznik nr 2 do SIWZ - Uchwała Nr XXIX/189/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 lutego 2013 r.

alt Załącznik nr 3 do SIWZ- Uchwała zmieniająca

alt Załącznik nr 4 do SIWZ- Wykaz Punktów Adresowych

alt Załącznik nr 5 do SIWZ- Wykaz dróg

alt Załącznik nr 6 do SIWZ Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskej do SIWZ " Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew"

 

 altSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na "Przebudowę ulic- dróg gminnych w mieście Łaskarzew"

Załączniki do SIWZ na "Przebudowę ulic- dróg gminnych w mieście Łaskarzew"

CZĘŚĆ I- PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO ULI: JAGIEŁŁY, KOPERNIKA, BISKUPA ŁASKARZA I LIPOWEJ W ŁASKARZEWIE"

1. Kosztorys ślepy

2. Przedmiar

3. Projekt

altMapy dla celów projektowych

alt Przekrój normalny

alt Przekrój poprzeczny

altPlan zagospodarowania terenu

alt Plan oznakowania

alt Plan orientacyjny

alt Profil podłużny

alt Chodniki i krawężniki

 alt Elementy odwodnienia

alt Opis oznakowania

alt Opis techniczny

alt Powierzchnia podbudowy i nawierzchni

alt Strona tytułowa

alt Wykaz znaków

Roboty ziemne

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

alt Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna

alt Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa wiążąca

alt Oczyszczenie i skropienie

alt Roboty ziemne ogólne

alt Wykopy w gruntach nieskalistych

alt Wymagania ogólne

CZĘŚĆ II-Przebudowa dróg gminnych - ulic Solidarności, 15 Sierpnia, 550 Lecia, Pamięci Wanat i Kwiatowej w Łaskarzewie.

alt Kosztorys ślepy- 550-lecia

alt Kosztorys ślepy- 15 Sierpnia

alt Kosztorys ślepy- Pamięci Wanat

altKosztorys ślepy- Solidarności

altKosztorys ślepy- Kwiatowa

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

alt Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna

altNawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa wiążąca

 alt Oczyszczenie i skropienie

alt Wymagania ogólne

CZĘŚĆ III- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew - ul. Klonowa.

Kosztorys ślepy- Klonowa

alt Część opisowa - bhp- Łaskarzew Klonowa

alt Informacja dotycząca bepieczeństwa i ochrony zdrowia

alt Powierzchnia nawierzchni, chodnika....

 Mapa projektowania- Klonowa

Odwodnienie ulicy do SKR

Orientacja- Klonowa

Plan sytuacyjny

Profil podłużny

Przekroje normalne

Przekroje poprzeczne

Zejście przez rów do posesji

Tabela robót ziemnych

Wyrównanie masą

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

alt SST- Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna

alt SST- Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa wiążąca

alt SST- Oczyszczenie i skropienie

alt SST- Roboty ziemne ogólne

alt SST- Wykopy w gruntach nieskalistych

alt SST- Wymagania ogólne

 

 

 

 

 

 

altPytanie nr 1 do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."

alt Pytanie nr 2 do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."

altPytanie nr 3 do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."

alt Pytanie nr 4 do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."

alt Pytanie nr 5 do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."

alt Pytanie nr 6 do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."

altPytanie nr 7 do SIWZ 'Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."

alt Wyjaśnienie do pytania 7 do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."

alt Pytanie nr 8 do SIWZ 'Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."

altPytanie nr 9 do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."

Wyjaśnienie do pytania nr 9 do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego nw w ysokości 1.000.000,00 zł..."

Załącznik nr 1 do pytania nr 8 do SIWZ- symulacja do kredytu

Załącznik nr 2 do pytania nr 8 do SIWZ- Rb-UZ 2013

Załącznik 1 do pytania nr 4 Rb-27s 2011 r.

Załącznik 2 do pytania nr 4 Rb-27s 2012

Załącznik 3 do pytania nr 4 Rb-28s 2011

Załącznik 4 do pytania nr 4 Rb-28s 2012

Załącznik 5 do pytania nr 4 Rb-N 2011

Załącznik 6 do pytania nr 4 Rb-N 2012

Załącznik 7 do pytania nr 4 Rb-N 2013

Załącznik 8 do pytania nr 4 Rb-NDS 2011

Załącznik 9 do pytania nr 4 Rb-NDS 2012

Załącznik 10 do pytania nr 4 Rb-UZ 2012

Załącznik 11 do pytania nr 4 Rb-Z 2011

Załącznik 12 do pytania nr 4 Rb-Z 2012

Załącznik 13 do pytania nr 4 Tabela 1 dochody 2014

Załącznik 14 do pytania nr 4 Tabela 2 wydatki 2014

Załącznik 15 do pytania nr 4 Tabela 3 wydatki inwestycyjne 2014

Załącznik 16 do pytania nr 4 Tabela 4 przychody 2014

Załącznik 17 do pytania nr 4 Tabela 5 dochody iwydatki 2014

Załącznik 18 do pytania nr 4 Uchwała Nr XXXVIII/272/2013

Załącznik 19 do pytania nr 4 Uchwała nr XXXVIII/273/2013

Załącznik 20 do pytania nr 4 Uzasadnienie projektu budżetu 2014

Załącznik 21 do pytania nr 4 Załącznik nr 3 do WPF 2014

Załącznik 22 do pytania nr 4 Załącznik nr 1 część opisowa 2012

Załącznik 23 do pytania nr 4 Załącznik nr 1 część opisowa 2013

Załącznik 24 do pytania nr 4 Stan mienia komunalnego 2012

Załącznik 25 do pytania nr 4 Stan mienia komunalnego 2013

Załącznik 26 do pytania nr 4 Załącznik nr 1 do WPF

Załącznik 27 do pytania nr 4 Dotacje

Załącznik 28 do pytania nr 4 Dochody 2012

Załącznik 29 do pytania nr 4 Dochody 2013

Załącznik 30 do pytania nr 4 Wykaz przedsięwzięć do WPF 2014

Załącznik 31 do pytania nr 4 Zadania zlecone 2012

Załącznik 32 do pytania nr 4 zadania zlecone 2013

Załącznik 33 do pytania nr 4 Wydatki 2012

Załącznik 34 do pytania nr 4 Wydatki 2013

Załącznik 35 do pytania nr 4 Przychody 

Załącznik 36 do pytania nr 4 Stan mienia komunalnego 2012

Załącznik 37 do pytania nr 4 stan mienia komunalnego 2013

Załącznik 38 do pytania nr 4 zarządzenie OR.0050.36.2013

Załącznik 39 do pytania nr 4 Zarządzenie OR.0050.37.2013

Załącznik 40 do pytania nr 4 Zarządzenie OR.0050.7.2014

Załącznik 41 do pytania nr 4 Zarządzenie OR.0050.12.2014

 

 

alt Załącznik nr 1 do pytań do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."-Uchwała 146 RIO

altZałącznik nr 2 do pytań do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."- Uchwała 130 RIP

altZałącznik nr 3 do pytań do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."- Uchwała Nr Si.525.2011

altZałącznik nr 4 do pytań do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."- Uchwała Nr Si.194.2012

altZałącznik nr 5 do pytań do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..." -Uchwała Nr Si.395.2012

altZałącznik nr 6 do pytań do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."- Uchwała Nr Si.39.2014

altZałącznik nr 7 do pytań do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."- Rb-N

altZałącznik nr 8 do pytań do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."-Rb-NDS

altZałącznik nr 9 do pytań do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."- Rb-UZ

altZałącznik nr 10 do pytań do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."- Rb-Z

altZałącznik nr 11 do pytań do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."- Rb-27s

altZałącznik nr 12 do pytań do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."- Rb-28s

altZałącznik nr 13 do pytań do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."-Sprawozdanie kwartalne

altZałącznik nr 14 do pytań do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."- WPF na koniec 2012r.

altZałącznik nr 15 do pytań do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."- WPF na 31.12.2013r.

altZałącznik nr 16 do pytań do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."- WPF na 2014 r.

altZałącznik nr 17 do pytań do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł..."- WPF- zmiana z marca 2014 r.

alt SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na pokrycie planowanego deficytu na zadanie pod nazwą Budowa dróg gminnych: 15 Sierpnia, 550 Lecia, Solidarności, Kwiatowa, Pamięci Wanat, Jagiełły, Kopernika, Biskupa Łaskarza, Lipowa"

alt Załącznik nr 1 do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł...."- Zaświadczenie o wyborze na stanowisko burmistrza

alt Załącznik nr 2 do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł...."- Opinia RIO

alt Załącznik nr 3 do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł...."- Sprawozdanie Rb-28S

alt Załącznik nr 4 do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł...."- Sprawozdanie Rb- 27S

alt Załącznik nr 5 do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł...."- Sprawozdanie Rb-NDS

alt Załącznik nr 6 do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł...."- Sprawozdanie Rb-Z

alt Załącznik nr 7 do SIWZ "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł...."- Uchwała Nr XII/88/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łaskarzew

alt SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA "Przebudowę Ulicy Klonowej w Łaskarzewie"

Załącznik nr 1 do SIWZ na "Przebudowę ul. Kolonowej w Łaskarzewie"- Kosztorys ślepy

Załącznik nr 2 do SIWZ na "Przebudowę ul. Kolonowej w Łaskarzewie"- Część opisowa bhp

Załącznik nr 3 do SIWZ na "Przebudowę ul. Kolonowej w Łaskarzewie"- Mapa projektowania

Załącznik nr 4 do SIWZ na "Przebudowę ul. Kolonowej w Łaskarzewie"-Odwodnienie do SKR-u

Załącznik nr 5 do SIWZ na "Przebudowę ul. Kolonowej w Łaskarzewie"-Plan sytuacyjny

Załącznik nr 6 do SIWZ na "Przebudowę ul. Kolonowej w Łaskarzewie"- Orientacja

Załącznik nr 7 do SIWZ na "Przebudowę ul. Kolonowej w Łaskarzewie"- Profil podłużny

Załącznik nr 8 do SIWZ na "Przebudowę ul. Kolonowej w Łaskarzewie"- Przekroje normalne

Załącznik nr 9 do SIWZ na "Przebudowę ul. Kolonowej w Łaskarzewie"- Przekroje poprzeczne

Załącznik nr 10 do SIWZ na "Przebudowę ul. Kolonowej w Łaskarzewie"-Zejście przez rów do posesji

Załącznik nr 11 do SIWZ na "Przebudowę ul. Kolonowej w Łaskarzewie"-SST Nawierzchnia z betonu asfaltowego wiążąca

Załącznik nr 12 do SIWZ na "Przebudowę ul. Kolonowej w Łaskarzewie"- SST Nawierzchnia z betonu asfaltowego ścieralna

Załącznik nr 13 do SIWZ na "Przebudowę ul. Kolonowej w Łaskarzewie"- SST Oczyszczanie i skrapianie

Załącznik nr 14 do SIWZ na "Przebudowę ul. Kolonowej w Łaskarzewie"- SST Roboty ziemne

Załącznik nr 15 do SIWZ na "Przebudowę ul. Kolonowej w Łaskarzewie"- SST Wykopy w gruncie nieskalistym

Załącznik nr 16 do SIWZ na "Przebudowę ul. Kolonowej w Łaskarzewie"- SST Wymagania ogólne

Załącznik nr 17do SIWZ na "Przebudowę ul. Kolonowej w Łaskarzewie"-Powierzchnia nawierzchni

Załącznik nr 18 do SIWZ na "Przebudowę ul. Kolonowej w Łaskarzewie"- Wykaz punktów osnowy

Załącznik nr 19 do SIWZ na "Przebudowę ul. Kolonowej w Łaskarzewie"- Szczegółowe specyfikacje

Załącznik nr 20 do SIWZ na "Przebudowę ul. Kolonowej w Łaskarzewie"-Tabela robót ziemnych

Załącznik nr 21 do SIWZ na "Przebudowę ul. Kolonowej w Łaskarzewie"- Tabela wyrównań masą bitumiczną

 

alt SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA "Przebudowę pomieszczeń SPZOZ w Łaskarzewie"

alt Załącznik nr 1 do SIWZ "Przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Łaskarzewie"- projekt

altZałącznik nr 2 do SIWZ "Przebudowa Pomieszczeń SPZOZ w ŁAskarzewie"-kosztory nakładczy

alt Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 2 w łaskarzewie ul Kolejowa 13 w okresie 07.01.2014-31.12.2014r.

altSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na " Usługi konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiących własność Miasta Łaskarzew"

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA "Zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu - Dziecięca akademia przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

altSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na "USŁUGI KONSERWACJI I EKSPLOATACJI OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ HYDROFORNI I SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  MIASTA ŁASKARZEW"

altSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na "Sprzedaż i dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew w ramach realizacji projektu Dziecięca akademia przyszłoś

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ""Sprzedaż i dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie Miasta Łaskarzew"

altKosztorys nakładczy do przetargu na "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"

altPrzedmiar do przetargu na "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"

altSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 350000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół N

altInformacja nr 9 do SIWZ- Udzielenie kredytu- Uchwała Nr XII/88/2012 Rady Miasta Łaskarzew w sprawie powołania Skarbnika

altInformacja nr 8 do SIWZ- Udzielenie kredytu- Szacowanie kredytu

altInformacja nr 7 do SIWZ- Udzielenie kredytu-Uchwała Nr XVII/128/2012 Rady Miasta Łaskarzew

altInformacja nr 6 do SIWZ- Udzielenie kredytu- Opinia RIO

altInformacja nr 5 do SIWZ- Udzoelenie kredytu-NIP i REGON Urzedu Miasta Łaskarzew

altInformacja nr 4 do SIWZ-Udzielenie kredytu- Zaświadczenie o wyborze na stanowisko Burmistrza

altInformacja nr 3 do SIWZ- Udzielenie kredytu-Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS

altInformacja nr 2 do SIWZ- Udzielenie kredytu- RB-28S- miesieczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego

altInformacja nr 1 do SIWZ- Udzielenie kredytu- Rb-27S- Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki Samorządu Terytorialnego

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA "Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łaskarzew"

altPrzedmiar nr3

altPrzedmiar nr2

altPrzedmiar nr1

altSzczegółowa specyfikacja techniczna

altOgrodzenie widok

altOgrodzenie

altPrzekrój terenu

altNawierzchnia detal

altNawierzchnia ogólna

altNawierzchnia

altUrządzenia

altZagospodarowanie terenu

altOpis techniczny

altProjekt budowlany placu zabaw

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIWNIA NA "Budowę i zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"

altInformacja do SIWZ na "Usługi konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiących własność miasta Łaskarzew"

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA "Usługi konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiącyh własność miasta Łaskarzew"

altZałącznik do SIWZ na USŁUGI KONSERWACJI I EKSPOLATACJI OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ HYDROFORNI I SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  MIASTA ŁASKARZEW "

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA "Usługi konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiącyh własność miasta Łaskarzew"

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA "Sprzedaż i dostawę pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew"

altKosztorys Nakładczy do przetargu na "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie"

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie"

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA "Sprzedaż i dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew w ramach z realizacji projektu nr POKL.09.01.02 - 14-330/11

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA " Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt. " Indywidualizacja nauczania w Łaskarzewie" POKL.09.01.02-14-330/11 w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych, dla

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA - Wykonanie lokalnej sieci komputerowej LAN oraz serwerowni wraz z wyposażeniem stanowiącego część projektu e- Łaskarzew1

altPrzedmiar- Informacja nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zabudowy na " Przywrócenie hali sportowej funkicji centrum sportu i rekreacji"

altProjekt- Informacja nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zabudowy na " Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na" Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji"

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Sprzedaż i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew w ramach z realizacji projektu nr POKL.09.01.02 - 14-330/11 pn.

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na "Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt. "indywidualizacja nauczania w Łaskarzewie" pokl.09.01.02-14-330/11 w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych,

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na e-Łaskarzew

altInformacja nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zabudowy na " Przywrócenie hali sportowej funkicji centrum sportu i rekreacji"- Przedmiar

altInformacja nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zabudowy na " Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji- Projekt

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na" Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji"

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Sprzedaż i dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Łaskarzew.

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: sprzedaż i dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew w ramach realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-330/11 pn

altInformacja Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 589322,00 PLN

altInformacja Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na " Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 589322,00 PLN

altInformacja Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na " Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 123 992, 00 PLN" Dane zamawiającego

altInformacja Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na ,, Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości: 123992,00 PLN

altInformacja Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na ,, Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości: 123992,00 PLN

altInformacja Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na ,,Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości: 123992,00 PLN"

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ,, udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości: 123992,00 PLN

altInformacja Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na " Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 589 322,00 PLN"

altInformacja Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na ,, Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości: 589322,00 PLN

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA,, udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości: 589322,00 PLN

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ,,Sprzedaż i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych"

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W ŁASKARZEWIE POKL.09.01.02-14-330/11 W ROKU SZKOLNYM 2011-2012 W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO ŁASKARZEW.

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na "Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji"

altInformacja nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na "Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji

altInformacja nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na "Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew"

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : "BUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Nr 2 W ŁASKARZEWIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA"

altInformacja nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na "BUDOWĘ I ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Nr 2 W ŁASKARZEWIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA"

altInformacja nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na "BUDOWĘ I ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Nr 2 W ŁASKARZEWIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA"

altInformacja nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na "BUDOWĘ I ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Nr 2 W ŁASKARZEWIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA"

altInformacja nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na "BUDOWĘ I ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Nr 2 W ŁASKARZEWIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA"

altInformacja nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na "BUDOWĘ I ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Nr 2 W ŁASKARZEWIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA"

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: "BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU *MOJE BOISKO - ORLIK 2012* PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŁASKARZEWIE"

altInformacja nr 13 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU *MOJE BOISKO - ORLIK 2012* PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŁASKARZEWIE

altInformacja nr 12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU *MOJE BOISKO - ORLIK 2012* PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŁASKARZEWIE

altInformacja nr 11 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU *MOJE BOISKO - ORLIK 2012* PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŁASKARZEWIE

altInformacja nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU *MOJE BOISKO - ORLIK 2012* PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŁASKARZEWIE

altInformacja nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU *MOJE BOISKO - ORLIK 2012* PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŁASKARZEWIE

altInformacja nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU *MOJE BOISKO - ORLIK 2012* PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŁASKARZEWIE

altInformacja nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU *MOJE BOISKO - ORLIK 2012* PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŁASKARZEWIE

altInformacja nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU *MOJE BOISKO - ORLIK 2012* PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŁASKARZEWIE

altInformacja nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU *MOJE BOISKO - ORLIK 2012* PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŁASKARZEWIE

altInformacja nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU *MOJE BOISKO - ORLIK 2012* PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŁASKARZEWIE

altInformacja nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU *MOJE BOISKO - ORLIK 2012* PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŁASKARZEWIE

altInformacja nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU *MOJE BOISKO - ORLIK 2012* PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŁASKARZEWIE

altInformacja nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na BUDOWĘ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU *MOJE BOISKO - ORLIK 2012* PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŁASKARZEWIE"

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji.

altInformacja Nr 15 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji.

altInformacja Nr 14 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji.

altInformacja Nr 13 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji.

altInformacja Nr 12 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji.

altInformacja Nr 11 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji.

altInformacja Nr 10 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji.

altInformacja Nr 9 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji.

altInformacja Nr 7 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji.

altInformacja Nr 8 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji.

altInformacja Nr 6 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji.

altInformacja Nr 5 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji.

altInformacja Nr 4 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji.

altInformacja Nr 3 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji.

altInformacja Nr 2 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji.

altInformacja Nr 1 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji.

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowegow wysokości 660.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa boiska sportowego ORLIK przy ZS Nr 2 w Łaskarzewie w ramach p

altInformacja Nr 15 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa boiska sportowego ORLIK przy ZS Nr2 w Łaskarzewie w ramach programu Moje boisko O

altInformacja Nr 14 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa boiska sportowego ORLIK przy ZS Nr2 w Łaskarzewie w ramach programu Moje boisko O

altInformacja Nr 13 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa boiska sportowego ORLIK przy ZS Nr2 w Łaskarzewie w ramach programu Moje boisko O

altInformacja Nr 12 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa boiska sportowego ORLIK przy ZS Nr2 w Łaskarzewie w ramach programu Moje boisko O

altInformacja Nr 11 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa boiska sportowego ORLIK przy ZS Nr2 w Łaskarzewie w ramach programu Moje boisko O

altInformacja Nr 10 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa boiska sportowego ORLIK przy ZS Nr2 w Łaskarzewie w ramach programu Moje boisko O

altInformacja Nr 9 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa boiska sportowego ORLIK przy ZS Nr2 w Łaskarzewie w ramach programu Moje boisko OR

altInformacja Nr 8 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa boiska sportowego ORLIK przy ZS Nr2 w Łaskarzewie w ramach programu Moje boisko OR

altInformacja Nr 7 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa boiska sportowego ORLIK przy ZS Nr2 w Łaskarzewie w ramach programu Moje boisko OR

altInformacja Nr 6 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa boiska sportowego ORLIK przy ZS Nr2 w Łaskarzewie w ramach programu Moje boisko OR

altInformacja Nr 5 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa boiska sportowego ORLIK przy ZS Nr2 w Łaskarzewie w ramach programu Moje boisko OR

altInformacja Nr 4 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa boiska sportowego ORLIK przy ZS Nr2 w Łaskarzewie w ramach programu Moje boisko OR

altInformacja Nr 3 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa boiska sportowego ORLIK przy ZS Nr2 w Łaskarzewie w ramach programu Moje boisko OR

altInformacja Nr 2 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa boiska sportowego ORLIK przy ZS Nr2 w Łaskarzewie w ramach programu Moje boisko OR

altInformacja Nr 1 do specyfikacji Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa boiska sportowego ORLIK przy ZS Nr2 w Łaskarzewie w ramach programu Moje boisko OR

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - "Remont częściowy ul. Sportowej na odcinku 300 mb od ul. Garwolińskiej do ul. Hallera w Łaskarzewie"

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - "Modernizacja nawierzchni ulicy Przychodniej w Łaskarzewie"

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - "Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Łaskarzew w okresie 15.04.2011 r. - 31.12.2011 r."

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Łaskarzew w okresie 01.04.2011 r. - 31.12.2011 r.

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Łaskarzew w okresie 01.03.2011 r. - 31.12.2012 r.

altSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA ŁASKARZEW ORAZ ADMINISTROWANIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE WYSYPISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŁASKARZEWIE W OKRESIE 04.03.2011r. - 31.12.2012r."

altZałącznik do przetargu na "UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA ŁASKARZEW ORAZ ADMINISTROWANIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE WYSYPISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŁASKARZEWIE W OKRESIE 04.03.2011r. - 31.12.2012r."

altZałącznik do przetargu na "UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA ŁASKARZEW ORAZ ADMINISTROWANIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE WYSYPISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŁASKARZEWIE W OKRESIE 04.03.2011r. - 31.12.2012r."

altZałącznik do przetargu na "UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA ŁASKARZEW ORAZ ADMINISTROWANIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE WYSYPISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŁASKARZEWIE W OKRESIE 04.03.2011r. - 31.12.2012r."

altOdpowiedź na pytanie dot. zadania na "Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Łaskarzew w okresie 01.03.2012 - 31.12.2012

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:test test222
Created by: Administrator systemu
Created: 2011-02-16 15:42:55
Published by: Administrator systemu
Published: 2011-02-16 15:42:55
Visits: 17190
Changelog