Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Inne >> Zamówienia publiczne >> Przetargi >> Przetargi 2020

Przetargi 2020

11.02.2020 r.

Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne kapitałem uczniów z Miasta Łaskarzew".

Formularz oferty.doc

Informacja o podatku.doc

Umowa.doc

pytanie_nr_1.docx

pytanie_nr_2.docx

Protokół z otwarcia ofert

19.02.2020 r.

Zapytanie ofertowe - sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych w podziale na części w ramach projektu "Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne kapitałem uczniów z Miasta Łaskarzew"

OPZ - pomoce dydaktyczne

Odpowiedź nr 1 do zapytania ofertowego

Otwarcie ofert pomoce dydaktyczne.pdf

Sprostowanie pomyłki pisarskiej.pdf

26.02.2020 r.

Zapytanie ofertowe II - sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne kapitałem uczniów z Miasta Łaskarzew"

Sprzęt komputerowy - OPZ

CPU Benchmark - 2020-03-10.pdf

GPU Benchmark - 2020-03-10.pdf

Odpowiedź na wniosek o wyjasnienie nr 1.doc

Protokół z otwarcia ofert.pdf

Sprostowanie pomyłki pisarskiej.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

08.04.2020 r.

Zapytanie ofertowe - koncepcja budowy pełnowymiarowej wielofunkcyjnej hali sportowej

Protokół z otwarcia ofert

21.04.2020 r.

III zapytanie ofertowe- sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu " Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne kapitałem uczniów z Miasta Łaskarzew"

OPZ - Sprzęt komputerowy

GPU Benchmark - 24.03.2020

CPU Benchmark - 24.03.2020

Informacja - podatek VAT

Formularz oferty

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

24.04.2020

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łaskarzew - ul. Rynek Mały

Projekt uproszczony wykonawczy

Przedmiar robót

SIWZ

Wymagania ogólne

Chodniki

Krawężniki

Kruszywo stabilizowane mechanicznie

Obrzeża

Odtworzenie trasy

Oznakowanie pionowe

Roboty ziemne

Studnie chłonne

Trasa i punkty wysokościowe

Ustawienie krawężników

Transmisja na żywo - otwarcie ofert

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

05.06.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600 000 zł na pokrycie planowanego na rok 2020 deficytu budżetowego Miasta

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. kredytu

SIWZ

Uchwała - powołanie Skarbnika

Zaświadczenie - Burmistrz

Uchwała dot. kredytu

Dokumenty finansowe - rok 2015 (.zip)

Dokumenty finansowe - rok 2016 (.zip)

Dokumenty finansowe - rok 2017 (.zip)

Dokumenty finansowe - rok 2018 (.zip)

Dokumenty finansowe - rok 2019 (.zip)

Dokumenty finansowe - rok 2020 (.zip)

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z badania i oceny ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

03.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe "Zakup i dostawa laptopów w programie ZDALNASZKOŁA+"

Formularz ofertowy.pdf

RODO

Formularz oferowty - wersja edytowalna

Odopwiedź na pytanie

Unieważnienie postępowania

08.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Łaskarzew

RODO

Umowa - wzór

Oświadczenie - Załącznik 1

Oświadczenie - Załącznik 2

Oświadczenie - Załącznik 3

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

13.07.2020 r.

II Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę laptopów w programie ZDALNASZKOŁA+"

Formularz.pdf

Formularz.doc

RODO

Protokół z otwarcia ofert

30.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe - zadanie pn.: "Tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni na obszarze miasta Łaskarzew"

Odpowiedź na pytanie cz. 1

Protokół z otwarcia ofert

26.08.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Modernizacja poprzez przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Łaskarzewie

SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Pozostałe załączniki

Pytanie nr 1

Pytanie nr 2

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z badania i oceny punktowej ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

31.08.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

SIWZ

Pozostałe załączniki

Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 2

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z badania i oceny punktowej ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

27.10.2020 r.

Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym pn." Zakup i dostawa pomp do pompowni i przepompowni na terenie miasta Łaskarzew"

Zmiana ogłoszenia o przetargu pn." Zakup i dostawa pomp do pompowni i przepompowni na terenie miasta Łaskarzew"

SIWZ- "Zakup i dostawa pomp do pompowni i przepompowni na terenie miasta Łaskarzew"

Zapytanie nr 1

Protokół z otwarcia ofert w przetargu pn. :" Zakup i dostawa pomp do pompowni i przepompowni ścieków na terenie miasta Łaskarzew"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup i dostawa pomp do pompowni i przepompowni na terenia miasta Łaskarzew"

27.11.2020 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew w 2021 r."

SIWZ do przetargu pn. " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew w 2021 r."

Wyjaśnienie do SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z badania i oceny punktowej ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi

01.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe - zadanie pn.: "Modernizacja trybun na stadionie sportowym w Łaskarzewie"

Schemat

Plan zagospodarowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z badania i oceny punktowej ofert

Protokół z otwarcia ofert

07.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe na zadanie pn." Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2021 r."

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z badania ofert i oceny punktowej ofert

10.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe - zadanie pn.: "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie ul. Kolejowa 13 w okresie 18.01.2021r .- 31.12.2021r."

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z badania i oceny punktowej ofert

11.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe - zadanie pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Miasta Łaskarzew na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

Załącznik nr 1 - Wytyczne do Programu ochrony środowiska pdf

Załącznik nr 1 - Załączniki do wytycznych do programu ochrony środowiska doc

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Paweł Wachnicki
Created: 2019-11-22
Published by: Paweł Wachnicki
Published: 2019-11-22 09:33:32
Visits: 29629
Changelog