Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Inne >> Zamówienia publiczne >> Przetargi >> Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

29.05.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łaskarzew - ul. Rynek Mały"

17.01.2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.:" Usługa konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń stacji uzdataniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność miasta Łaskarzew w okresie 01.01.2020-31.12.2020r."

27.12.2019 r.

Zawiadomienie nr II o wyborze oferty na zadanie pn." Usługa konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanlizacyjnej stanowiącej własność miasta Łaskarzew w okresie 01.01.2020-31.12.2020 r."

19.12.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn.: "Usluga konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność Miasta Łaskarzew w okresie 01.01.2020-31.12.2020"

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn.: "Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łaskarzew w okresie 01.01.2020-31.12.2020"

Protokół z badania, oceny oraz wyboru oferty na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie ul. Kolejowa 13 w okresie 07.01.2020-31.12.2020"

13.12.2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa na zadanie pn.: "Sprzedaż betonu asfaltowego"

22.11.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę oraz montaż monitora interaktywnego dla Zespołu Szkół nr 1 w Łaskarzewie przy ul. Alejowej 23

11.10.2019 r.

Protokół z wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:" Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Słowackiego"

Protokół z badania i oceny punktowej oferty na zadanie pn.:" Przebudowa drogi gminnej- ul. Słowackiego"

29.08.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dla zamówienia poniżej 30 tys. euro - zadanie: "Otwarta Strefa Aktywności na Małym Rynku"

09.08.2019 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: " Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzetu ratowniczego"

30.07.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:" Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 w Łaskarzewie przy ul. Kolejowej 13"

30.07.2019 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: " Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzetu ratowniczego"

24.07.2019 r.

Ogłoszenie o wyborzo najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:" Otwarta strefa Aktywności na Małym Rynku"

04.07.2019 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:" Usuwanie i unieszkodliwianie wyróbów zawierających azbest z terenu miasta Łaskarzew"

11.02.2019 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.:" Zakup, dostawę oraz montaż monitora interaktywnego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie przy ul. Alejowej 23, w ramach projektu "ERASMUS+"

07.02.2019 r.

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Łaskarzew"

10.01.2019 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.:" Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew w okresie  01.01.2019 r.- 31.12.2019 r."

 

07.01.2019 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.:" Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Łaskarzew"

Protokół z badania i oceny oferty na zadanie pn.:" Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Łaskarzew"

2018

15.11.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.:" Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Zwycięstwa"

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn.:" Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Zwycięstwa"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.:" Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Konopnickiej"

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn.:" Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Konopnickiej"

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Malinowej i Kwiatowej w Łaskarzewie" 

11.10.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 850 000 zl na pokrycie planowanego deficytu budżetu

11.10.2018 r.

Protokół z badania, oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Remont przepompowni ścieków na ulicy Słonecznej w miescie Łaskarzew"

27.09.2018 r. 

Protokół z badania, oceny i wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:" Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 850 000 zł"

16.08.2018 r.

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łaskarzew"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Polna"

 

Ogłoszenie o wyborze oferty wykonawcy w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.:" Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Polna"

Protokół z wyboru oferty zadania pn.:" Remont budyku Koła Gospodyń "SERBIANKI" w Łaskarzewie dla potrzeb utworzenia Klubu Senior+"

11.07.2018 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty wykonawcy w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.:" Remont budyku Koła Gospodyń"SERBIANKI" w Łaskarzewie dla potrzeb utworzenia Klubu Senior+"

Protokół z wyboru oferty zadania pn.:" Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łaskarzew, ul. Kopernika, Cicha, Jasna, Projektowana"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn. "Zwiększenie dostępu mieszkańcom Łaskarzewa do infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ciągu pieszo- rowerowego"


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn. Usunięcie awarii kolektora sanitarnego

2017

alt Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn. " Modernizacja kotłowni na terenie miasta Łaskarzew"- Dostawa pieców

altProtokół z badania ofert i wyboru oferty w postępowaniu pn.: "Modernizacja kotłowni na terenie miasta Łaskarzew" - Dostawa pieców

alt  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn.: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew, ul. Przychodnia o długości 392 mb od km 0+775 do km 1+167"

pdf button Protokół z badania ofert i wyboru oferty w postępowaniu pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew ul. Przychodnia o długości 392 mb od km 0+775 do km 1+167"

alt Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Łaskarzew i jego jednostek organizacyjnych w okresie 01.04.2017 r. – 31.03.2020 r.”

alt Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania IBN.ZP.271.1.2017- Kredyt 1 500 000,00 zł

2016

alt Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"

alt Protokół z badania ofert i  wyboru oferty na zadanie pn.: " Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"

 

alt Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Budowa ścieżki edukacyjnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie”

alt Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Budowa instalacji prosumenckich w mieście Łaskarzew”

alt Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych w Łaskarzewie, ul. Sportowa"

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych w Łaskarzewie, ul. Sportowa"

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania „Program rewitalizacji dla Miasta Łaskarzew”

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn.: " Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie"

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn.: " Usługi konserwacji i eksploatacji obiektów i uzrądzeń hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiących własność miasta Łaskarzew"

 

alt Korekta Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. " Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew

alt Ogłoszenie o udzieleniu zamówenia na zadanie pn. " Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew"

 

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie systemów oddymiania klatek schodowych w budynku Publicznego Przedszkola „Leśny Zakątek”

 

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn.: " Sprzedaż i dostawa książek do bibliotek szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie w ramach programu " Książki Naszych Marzeń"

 

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn.: " Udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego w wysokości 200 000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta"

 

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew ul. Przychodnia dł. 776 mb od km 0+000 do km 0+776”

 

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew ul. Przychodnia o dł. 776 mb od km 0+000 do km 0+776"

 

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn.: " Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łaskarzewie"

 

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. "Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew"

 

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. „Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadrzeczna w Łaskarzewie o długości 150 mb, od km 0+000 do km 0+150” 

 

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"

alt Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  na wykonanie zadania pn.: " Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"

 

alt Koretkta ogłoszenia o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość- wramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prirytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1., WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY, pODDZIAŁANIA 9.1.2, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTEPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH"

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej

 

altOgłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęciarozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prirytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych swiadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacjioraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 

altOgłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn. "Podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców Łaskarzewa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kompleksie boisk sportowych"

 

 altOgłoszenie o wyborze oferty na zadanie „Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie ul. Kolejowa 13 w okresie 07.01.2015r. – 31.12.2015r.”

 

 

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. „Podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców Łaskarzewa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kompleksie boisk sportowych” 

 

alt Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn. " Odbudowa studni oraz odbudowa odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Dabrowskiej i Ściegiennego w Łaskarzewie"

 

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. "Odbudowa studni oraz odbudowa odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiej i Ściegiennego w Łaskarzewie"

 

 alt Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadanie pn.: "Zakup i dostawa węgla kamiennego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewi".

 

altOgłoszenie o ponownym wyborze oferty na wykonanie zadania pn. " Zakup i dostawa węgla kamiennego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"

 

altOgłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. "Zakup i dostawa węgla kamiennego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęciarozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prirytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych swiadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacjioraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, prowadzonych w Gimnazjum Publicznym przy Zespole Szkół nr 2 w Łaskarzewie" z dnia 03.10.2014r.

 

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość- w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zajęcia prowadzone w Publicznym Gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie" z dnia 03.10.2014r.

 

altOgłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania  pn. " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość- w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zajęcia prowadzone w Publicznym Gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"

 

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęciarozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prirytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych swiadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacjioraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, prowadzonych w Gimnazjum Publicznym przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie"

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęciarozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prirytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych swiadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacjioraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, prowadzonych w Gimnazjum Publicznym przy Zespole Szkół nr 2 w Łaskarzewie"

alt ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn. " Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew"

alt Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic- dróg gminnych w mieście Łaskarzew"

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. " Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł dla Miasta Łaskarzew na pokrycie planoiwanego deficytu  na zadanie pn. Budowa dróg gminnych: 15 Sierpnia, 550 Lecia, Solidarności, kwiatowa, Pamięci Wanat, Jagiełły, Kopernika, Biskupa Łaskarza, Lipowa"

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic- dróg gminnych w mieście Łaskarzew"

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Łaskarzewie- likwidacja barier architektonicznych"

alt Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie ul. Kolejowa 13 w okresie 07.01.2014- 31.12.2014 r.

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na ''Dowóz uczniów do Zespolu Szkół Nr 2 w okresie od 07.01.2014-31.12.2014 r.

alt Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn. "Zakup i dostawa wyposażenia pracowni Domu Pracy Twórczej "Bajka" w Łaskarzewie

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na "Zakup i dostawę wyposażenia pracowni Domu Pracy Twórczej "Bajka" w Łaskarzewie

alt Ogłoszenie o wyborze oferty na " Przebodwę pomieszczeń Domu Pracy Twórczej w Łaskarzewie"

altOgłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie zadania pn."USŁUGI KONSERWACJI I EKSPLOATACJI OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ HYDROFORNI I SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  MIASTA ŁASKARZEW"

altOgłoszenie o unieważnieniu wyboru oferty i powtórzeniu czynności w trybie przetagu nieograniczongo na "Usługi konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stan

altOgłoszenie o wyborze oferty w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługi konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiących własność Miasta Łaskarze

altOGŁOSZENIE O POWTÓRNYM WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "Sprzedaż i dostawę węgla do placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Łaskarzew"

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA " Sprzedaż i dostawę węgla do placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Łaskarzew"

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "Zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu - Dziecięca akademia przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN. "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 350000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą Termomodernizacja budynku Zes

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 350000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą Termomodernizacja budyn

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN."" Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łaskarzew"

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ZADANIE PN.Budowa i zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie w ramach programu Radosna Szkoła

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA " Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łaskarzew"

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "Budowę i zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie w ramach programu Radosna Szkoła"

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA Usługi konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiących własność Miasta Łaskarzew

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Usługi konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiących własność

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN. "Sprzedaż i dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie"

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie"

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA Sprzedaż i dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA " Sprzedaż i dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew"- Część 2

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA "Sprzedaż i dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew"- Część 1

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na " Wykonanie lokalnej sieci komputerowej lan oraz serwerowni wraz z wyposażeniem"

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA " Wykonanie lokalnej sieci komputerowej lan oraz serwerowni wraz z wyposażeniem"

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA Roboty budowlane w realizacji zadania pn. " Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji"

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA " Usługi edukacyjne dla uczestników projektu pn. " Indywidualizacja nauczania w Łaskarzewie" w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew"

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANIACZONEGO NA " Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji"

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: e- Łaskarzew- Część IV

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: e- Łaskarzew- Część III

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: e- Łaskarzew- Część II

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: e- Łaskarzew- Część I

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA : "Sprzedaż i dostawę węgla kamiennego do placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Łaskarzew"

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY POSTEPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 123 992,00- zł dla Miasta Łaskarzew na sfinansowanie planowanego deficytu

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 589.322,00- zł dla Miasta Łaskarzew na sfinansowanie spłaty zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredyt

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzedaż i dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew- CZĘŚĆ  3 Zakup Mebli Szkolnych

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczniów projektu pt." Indywidualizacja nauczania w Łaskarzewie" pokl 09.01.02- 14- 330/11 w roku szoklnym 2011/2012 w

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczniów projektu pt. " Indywidualizacja nauczania w Łaskarzewie- CZĘŚĆ  7 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trud

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczniów projektu pt. " Indywidualizacja nauczania w Łaskarzewie" pokl 09.01.02- 14- 330/11 w roku szkolnym 2011/2012

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi edukacujne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczniów projektu pt. " Indywidualizacja nauczania w Łaskarzewie" pokl 09.01.02- 14- 330/11 w roku szkolnym 2011/2011

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum i rekreacji

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na: dzierżawę zabudowanych nieruchomości położonych w Łaskarzewie wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, będących własnością Miasta Łaskarzew

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę i zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie w ramach programu Radosna Szkoła

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę Kompleksu Boisk Sportowych w ramach programu *MOJE BOISKO - ORLIK 2012* przy Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Przywrócenie hali sportowej fun

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660 000,00 PLN z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa boiska sportowego ORLIK przy ZS Nr

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Remont częściowy ul. Sportowej na odcinku 300 mb od ul. Garwolińskiej do ul. Hallera w Łaskarzewie.

altOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Modernizacja nawierzchni ulicy Przychodniej w Łaskarzewie

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postepowania w trybie przetargu nieograniczonego: na wykonanie modernizacji ulicy Przychodniej w Łaskarzewie "

altOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:wykonanie remontu częściowego ul. Sportowej na odcinku 300 mb od ul. Garwolińskiej do ul. Hallera w Łaskarzewie"

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:test test222
Created by: Administrator systemu
Created: 2011-05-20 13:50:41
Published by: Administrator systemu
Published: 2011-05-20 13:50:41
Visits: 12924
Changelog