Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Inne >> Wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe 2018

Wybory 2018

 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 26 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

 

INFORMACJA

Miejska Komisja Wyborcza w Mieście Łaskarzew
w dniu 21 października 2018r.
rozpoczyna swoją pracę o godzinie 700.

 

 

 

INFORMACJA

Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w Mieście Łaskarzew
w dniu 21 października 2018 r.
rozpoczynają swoją pracę o godzinie 600.

Lokale wyborcze czynne będą od godz. 700 do godz. 2100

 

 

 

 

 

Dyżury

Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie

Wtorek         25.09.2018                          - 10:00 – 12:00

Środa             26.09.2018                          - 08:00 – 24:00

Czwartek      27.09.2018                           - 10:00 – 12:00

Piątek            28.09.2018                          - 10:00 – 12:00

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 29 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w mieście Łaskarzew powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w mieście Łaskarzew powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Łaskarzew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miasta Łaskarzew bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Łaskarzew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie w wyborach do Rady Miasta Łaskarzew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II z dnia 28 września 2018 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II z dnia 28 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w ŁASKARZEWIE z dnia 28 września 2018 roku w sprawie terminu i miejsca losowania list kandydatów na radnych do Rady Miasta Łaskarzew wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Garwolińskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 24 września 2018 r. o powołaniu w mieście Łaskarzew obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II z dnia 21 września 2018 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II z dnia 21 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 21 września 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie w wyborach do Rady Miasta Łaskarzew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 21 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 5 września 2018 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 5 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 24 sierpnia 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie w wyborach do Rady Miasta Łaskarzew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w podziale powiatu garwolińskiego na okręgi wyborcze

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o Zarządzeniu w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie podziału Miasta Łaskarzew na obwody głosowania

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany postanowienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku WOjewództwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Paweł Wachnicki
Created: 2018-06-19 08:59:08
Published by: Paweł Wachnicki
Published: 2018-06-19 09:06:50
Visits: 6944
Changelog