Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Prawo lokalne >> Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaskarzew 2020

08.01.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.1.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2020 roku.

08.01.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.2.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2020 roku.

29.01.2020 r.

Zarządzenie nr.OR.0050.3.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2020 roku.

31.01.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.4.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

31.01.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.5.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew na rok 2020

12.02.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.6.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

17.02.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.7.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości w Referacie Finansowo - Księgowym w Urzędzie Miasta Łaskarzew

17.02.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.8.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew na rok 2020

17.02.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.9.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr. 45/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew

28.02.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.10.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

03.03.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.11.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości w Referacie Finansowo - Księgowym w Urzędzie Miasta Łaskarzew

11.03.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.12.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i obsługi archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Łaskarzew

12.03.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.13.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie uchylenia części Zarządzenia Nr OR.0050.10.2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

25.03.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.14.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości w Referacie Finansowo - Księgowym w Urzędzie Miasta Łaskarzew

27.03.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.16.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w Łaskarzewie za 2019 rok

31.03.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.17.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

01.04.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.18.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

17.04.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.18a.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zamknięcia stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Mieście Łaskarzew

30.04.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.19.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

29.05.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.20.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

01.06.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.21.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.52.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

08.06.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.22.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Mieście Łaskarzew

09.06.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.23.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.0050.16.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Łaskarzew, zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łaskarzew nr OR.0050.51.2019 z dnia 31 grudnia 2019

23.06.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.24.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzej noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Miasta Łaskarzew

29.06.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.25.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie okresowej zmiany pracy Urzędu Miasta Łaskarzew

30.06.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.26.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

01.07.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.27.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr OR.0050.14.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat za korzystanie z terenu przy Zespole Szkół nr 2 w Łaskarzewie

01.07.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.28.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Pracy Twórczej "Bajka" w Łaskarzewie

10.07.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.29.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

31.07.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.30.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

07.08.2020 r.

Zarządzenie nr OR.0050.31.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r.

17.08.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.32.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

18.08.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.33.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie powierzenia Pani Elizie Mikusek prowadzenia niektórych spraw Miasta Łaskarzew

21.08.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.34.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

21.08.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.35.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

21.08.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.36.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

21.08.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.37.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

31.08.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.38.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

31.08.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.39.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

01.09.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 września 2020 roku w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości zwrotu kosztów zakupu przez pracowników okularów korygujących wzrok/soczewek kontaktowych przeznaczonych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

30.09.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.41.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

30.09.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.42.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 września 2020 roku w sprawie aktualizacji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Mieście Łaskarzew

15.10.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.43.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 15 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pracy Twórczej w Łaskarzewie

20.10.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.44.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 października 2020 roku w sprawie odwołania Pani Grażyny Sałasińskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie

22.10.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.45.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 22 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.45.2020

23.10.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.46.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 23 października 2020 roku w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie Pani Urszuli Michalik

30.10.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.47.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

13.11.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.48.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2021

13.11.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.49.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2021-2029

17.11.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.50.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

30.11.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.51.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

30.11.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.52.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie nadania regulaminu Urzędu Miasta Łaskarzew

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.52.2020

30.11.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.53.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) w Urzędzie Miasta Łaskarzew

01.12.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.54.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 01 grudnia 2020 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaskarzewie w Urzędzie Miasta Łaskarzew

17.12.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.57.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17.12.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.58.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: ustalenia stawki wynagrodzenia dla ekspertów z listy MEN za udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

18.12.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.59.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr.1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie

18.12.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.60.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

18.12.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.61.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Łaskarzew według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

18.12.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.62.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Łaskarzew

31.12.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.63.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

31.12.2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.64.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Dyrektora Domu Pracy Twórczej "Bajka" w Łaskarzewie

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Paweł Wachnicki
Created: 2020-01-08
Published by: Paweł Wachnicki
Published: 2020-01-08 13:06:45
Visits: 12374
Changelog