Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Strona Główna >> Informacje bieżące

Informacje bieżące

31.08.2021 r.

Obwieszczenie planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Orzeł" w Garwolinie w sezonie łowieckim 2021/2022

Załącznik do Obwieszczenia planu polowań zbiorowych

25.08.2021 r.

Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.522.2021.AZ o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja WA.ZUZ.6.4210.522.2021.AZ o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

17.08.2021 r.

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Łaskarzew udział 1/2. Nieruchomość położona w Mieście Łaskarzew przy ul. Białej 35, działka ewidencyjna nr 941 obręb 0001-M. Łaskarzew

28.07.2021 r.

Zawiadomienie w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia - Lublin - Dorohusk - Granica Państwa

16.07.2021 r.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, dla obrębu ewidencyjnego Miasta Łaskarzew

07.07.2021 r.

Obwieszczenie o przyjęciu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łaskarzew na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału nieruchomości przy ul. Białej 35, działka ewidencyjna nr 941 o pow. 650 m2.

18.06.2021 r,

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - ul. Przychód

16.06.2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.11.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 1325W oraz budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Nr 1325W

12.05.2021 r.

Infomacja dotycząca wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu na terenie Miasta Łaskarzew

30.04.2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.2.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1409, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.7.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1358, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.4.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1252, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.10.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych 4408, 4415, 4414, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.5.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1432, 1447, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6220.2.2021 dla przedsiewzięcia pn.:"Zmiana użytku leśnego położonego na działce nr ewidencyjny 4318 i 4132/1 w Mieście Łaskarzew, poprzez wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną pow. garwoliński, woj. mazowieckie"

20.04.2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.9.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 390, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.3.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 454, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.8.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych 476, 419/1, 4468, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.1.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych 4286, 4287, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.6.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych 360, 354, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

09.04.2021 r.

Decyzja G.683.5.2020.UK Starosty Powiatu Garwolińskiego dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Miasto Łaskarzew prawa własności nieruchomości gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1409, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1252, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1358, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w Łaskarzewie oraz budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Nr 1325W - ulice: Garwolińska, Rynek Duży im. J.Piłsudskiego, Kościuszki w Łaskarzewie na działkach o numerach ewidencyjnych: 363/2, 364, 367, 373, 389/2, 390, 397, 407, 408, 415/1, 416/2, 668, 678, 680, 750/1, 706, 707, 718, 747, 762, 764, 789, 796, 813/6, 815, 824, 883, 964, 965/1, 966, 967, 1328, 1448/4, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

06.04.2021 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 4408, 4415, 4414, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1432, 1447, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o numerach ewidencyjnych: 4318, 4132/21, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

01.04.2021 r.

Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt." Program Ochrony Środowiska dla Miasta Łaskarzew na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko

Załącznik 1 - Program Ochrony Środowiska dla Miasta Łaskarzew na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028

Załącznik 2 - Prognoza oddziaływania na środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łaskarzew na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

Załącznik 3 - Formularz uwag do Programu Ochrony Środowiska

26.03.2021 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 390, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 454, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych 476, 419/1, 4468, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych 360, 354, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie i przebudowie przepompowni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 4286, 4287 obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

08.03.2021 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej działkach o numerach ewidencyjnych: 4408, 4415, 4414, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

08.03.2021 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 476, 419/1, 4468, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1432, 1447, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1409, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 4286, 4287, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 454, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1252, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 360, 354, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1358, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 390, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

19.02.2021 r.

Zawiadomienie G.683.5.2020.UK Starosty Powiatu Garwolińskiego dotyczące budowy drogi gminnej (ul. Przychód)

26.01.2021 r.

Obwieszczenie Starosty Powiatu Garwolińskiego dotyczące gospodarki leśnej

20.01.2021 r.

Ocena obszarowa jakości wody za 2020 r. dla miasta Łaskarzew

11.01.2021 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o numerach ewidencyjnych: 4318, 4132/21, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

11.01.2021 r.

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o numerach ewidencyjnych: 4318, 4132/21, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

07.01.2021 r.

Zawiadomienie G.683.5.2020.UK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Miasto Łaskarzew prawa własności nieruchomości gruntowej

07.01.2021 r.

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Łaskarzew

05.01.2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną związane z budową dworca kolejowego

23.12.2020 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia-Lublin-Dorohusk-Granica Państwa"

09.11.2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

05.10.2020 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

18.09.2020 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Przychód w Łaskarzewie

12.08.2020 r.

W uwagi na Zarządzenie Burmistrza Miasta Łaskarzew

nr OR.0050.31.2020 z dn. 7 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta Łaskarzew

w dn. 14.08.2020 r.

będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

03.08.2020 r.

Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.341.2020.MJW o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.342.2020.MJW o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

17.07.2020 r.

Zawiadomienie WA.ZUZ.6.4210.341.2020.MJW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie WA.ZUZ.6.4210.342.2020.MJW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

29.06.2020 r.

Uwaga!

Informujemy, że od środy 1 lipca 2020 r.

Urząd Miasta Łaskarzew

będzie czynny

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7:00 - 15:00.

Kasa Urzędu Miasta

będzie czynna w godzinach 7:00 - 13:00

20.05.2020 r.

Sprawozdania Miasta Łaskarzew za 2019 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2019 r.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 r.

Informacja dodatkowa łączna za 2019 r.

Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 r.

07.05.2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana użytku leśnego o pow. 0,0748 ha położonego na działce nr 4354 w miejscowości Łaskarzew, pow. garwoliński, poprzez wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu"

27.04.2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Przychód w Łaskarzewie w km 0+000,00 - 0+713,00 Miasto Łaskarzew, powiat garwoliński"

31.03.2020 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Przychód w Łaskarzewie w km 0+000,00 - 0+713,00 Miasto Łaskarzew, powiat garwoliński"

25.03.2020 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektor ds. księgowości

11.03.2020 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i obsługi archiwum zakładowego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągu rozdzielczego zaopatrującego w wode do celów socjalno-bytowych i przeciwpożarowych

09.03.2020 r.

Obwieszczenie o wszęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej

03.03.2020 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektor ds. księgowości

20.02.2020 r.

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU MIASTA!

Od 1 marca 2020 r. Urząd Miasta Łaskarzew będzie czynny w następujących godzinach:

Poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00 - 16:00

Środa: 9:00 - 17:00

Piątek: 7:00 - 15:00

19.02.2020 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej

24.01.2020 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągu rozdzielczego zaopatrującego w wode do celów socjalno-bytowych i przeciwpożarowych

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej

10.01.2020 r.

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - "Budowa drogi gminnej ul. Przychód w Łaskarzewie"

20.12.2019 r.

***UWAGA***

We wtorek, 24 grudnia 2019 r.,

Urząd Miasta Łaskarzew

będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

11.12.2019 r.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęściu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów współdziałających dla przesięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Przychód w Łaskarzewie".

29.10.2019 r.

***UWAGA***
W czwartek, 31.10.2019 r.
Urząd Miasta Łaskarzew
będzie czynny do godziny 13:00.
Za utrudnienia przepraszamy.

24.07.2019 r.

Decyzja WA.RET.070.1.341.3.2018 o zatwierdzeniu taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Łaskarzew na okres 3 lat

10.07.2019r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy przyłącza kablowego sieci średniego napięcia

25.06.2019r.

Obwieszczenie i informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy średniego ciśnienia

18.06.2019r.

****OGŁOSZENIE****

Dnia 21 czerwca b.r. /tj. piątek/ Urząd Miasta Łaskarzew będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

07.06.2019r.

*** OGŁOSZENIE***

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi Urząd Miasta Łaskarzew od dnia 10.06.2019r. /poniedziałek/ będzie czynny w godzinach 7:00 - 15:00 do odwołania. Pracownicy komunalni będą pracować od godziny 6:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

30.05.2019r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy gazociągu

Obwieszczenie i informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie loalizacji dla inwestycji budowy przyłącza kablowego sieci średniego napięcia

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej

16.04.2019r.

Obwieszczenie i informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy gazociągu

10.04.2019 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

13.02.2019 r.

Obwieszczenie i informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej

11.02.2019 r.

Obwieszczenie i informacja o wszcęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy gazociągu

29.01.2019 r.

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2019 roku

02.01.2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2019 roku

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:test test222
Created by: Administrator systemu
Created: 2011-02-14 18:59:20
Published by: Administrator systemu
Published: 2011-02-14 18:59:20
Visits: 21075
Changelog