Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Strona Główna >> Informacje bieżące

Informacje bieżące

20.01.2021 r.

Ocena obszarowa jakości wody za 2020 r. dla miasta Łaskarzew

11.01.2021 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o numerach ewidencyjnych: 4318, 4132/21, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

11.01.2021 r.

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o numerach ewidencyjnych: 4318, 4132/21, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

07.01.2021 r.

Zawiadomienie G.683.5.2020.UK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Miasto Łaskarzew prawa własności nieruchomości gruntowej

07.01.2021 r.

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Łaskarzew

05.01.2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną związane z budową dworca kolejowego

23.12.2020 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia-Lublin-Dorohusk-Granica Państwa"

09.11.2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

05.10.2020 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

18.09.2020 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Przychód w Łaskarzewie

12.08.2020 r.

W uwagi na Zarządzenie Burmistrza Miasta Łaskarzew

nr OR.0050.31.2020 z dn. 7 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta Łaskarzew

w dn. 14.08.2020 r.

będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

03.08.2020 r.

Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.341.2020.MJW o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.342.2020.MJW o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

17.07.2020 r.

Zawiadomienie WA.ZUZ.6.4210.341.2020.MJW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie WA.ZUZ.6.4210.342.2020.MJW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

29.06.2020 r.

Uwaga!

Informujemy, że od środy 1 lipca 2020 r.

Urząd Miasta Łaskarzew

będzie czynny

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7:00 - 15:00.

Kasa Urzędu Miasta

będzie czynna w godzinach 7:00 - 13:00

07.05.2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana użytku leśnego o pow. 0,0748 ha położonego na działce nr 4354 w miejscowości Łaskarzew, pow. garwoliński, poprzez wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu"

27.04.2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Przychód w Łaskarzewie w km 0+000,00 - 0+713,00 Miasto Łaskarzew, powiat garwoliński"

31.03.2020 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Przychód w Łaskarzewie w km 0+000,00 - 0+713,00 Miasto Łaskarzew, powiat garwoliński"

25.03.2020 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektor ds. księgowości

11.03.2020 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i obsługi archiwum zakładowego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągu rozdzielczego zaopatrującego w wode do celów socjalno-bytowych i przeciwpożarowych

09.03.2020 r.

Obwieszczenie o wszęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej

03.03.2020 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektor ds. księgowości

 

20.02.2020 r.

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU MIASTA!

Od 1 marca 2020 r. Urząd Miasta Łaskarzew będzie czynny w następujących godzinach:

Poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00 - 16:00

Środa: 9:00 - 17:00

Piątek: 7:00 - 15:00

19.02.2020 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej

24.01.2020 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągu rozdzielczego zaopatrującego w wode do celów socjalno-bytowych i przeciwpożarowych

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej 

10.01.2020 r.

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - "Budowa drogi gminnej ul. Przychód w Łaskarzewie"

20.12.2019 r.

***UWAGA***

 

We wtorek, 24 grudnia 2019 r.,

Urząd Miasta Łaskarzew

będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

11.12.2019 r.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęściu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów współdziałających dla przesięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Przychód w Łaskarzewie".

29.10.2019 r.

***UWAGA***
W czwartek, 31.10.2019 r.
Urząd Miasta Łaskarzew
będzie czynny do godziny 13:00.
Za utrudnienia przepraszamy.

24.07.2019 r.

Decyzja WA.RET.070.1.341.3.2018 o zatwierdzeniu taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Łaskarzew na okres 3 lat

10.07.2019r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy przyłącza kablowego sieci średniego napięcia

25.06.2019r.

Obwieszczenie i informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy średniego ciśnienia

18.06.2019r.

****OGŁOSZENIE****

 

Dnia 21 czerwca b.r. /tj. piątek/ Urząd Miasta Łaskarzew będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

 

07.06.2019r.

*** OGŁOSZENIE***

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi Urząd Miasta Łaskarzew od dnia 10.06.2019r. /poniedziałek/ będzie czynny w godzinach 7:00 - 15:00 do odwołania. Pracownicy komunalni będą pracować od godziny 6:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

30.05.2019r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy gazociągu

Obwieszczenie i informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie loalizacji dla inwestycji budowy przyłącza kablowego sieci średniego napięcia

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej

16.04.2019r.

Obwieszczenie i informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy gazociągu

10.04.2019 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

13.02.2019 r.

Obwieszczenie i informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej

11.02.2019 r.

Obwieszczenie i  informacja o wszcęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy gazociągu

29.01.2019 r.

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2019 roku

02.01.2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2019 roku

 

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:test test222
Created by: Administrator systemu
Created: 2011-02-14 18:59:20
Published by: Administrator systemu
Published: 2011-02-14 18:59:20
Visits: 18912
Changelog