Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Changelog : Przetargi 2019
Version date: 2019-07-23 08:04:06 Created by: Eliza Mikusek

22.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych rownowartości 30 000 EURO dotyczące zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie przy ul. Kolejowej 13"

11.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe w posępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO dotyczące zadania pn.:" Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie przy ul. Kolejowej 13"

Załącznik nr 1- Przedmiar robót

26.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO dotyczace zadania pn.:" Otwarta Strefa Aktywności na Małym Rynku"

Załącznik nr 1- Projekt OSA

Załącznik nr 2- SIWZ-piach

Załącznik nr 3- SIWZ- zabawki

19.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO dotyczące zadania pod nazwą: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Miasta Łaskarzew”

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowo-cenowy

Załącznik Nr 2 - oświadczenie

Załącznik Nr 3 - oświadczenie

Załącznik Nr 4 - umowa

30.01.2019 r.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO i podanie ceny zakupu,dostawy oraz montażu monitora interaktywnego w Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie przy ul. Alejowej 13, w ramach środków pochodzących z projektu "Erasmus+"
Back